Gik du glip af konferencen om stalking?  

1. og 2. september var 130 fagpersoner fra krisecentre, kommune, rådgivninger og politi samlet for at blive klogere på stalking. Formålet med konferencen var at sætte fokus på, hvad stalking er og hvordan man som fagperson kan hjælpe både udsatte, pårørende og udøvere af stalking. 

 

Gennem et godt pakket to-dagsprogram, blev deltagerne præsenteret for relevant viden om både stalkingudsatte og stalkingudøvere, ligesom både nationale og internationale erfaringer i at håndtere stalking blev belyst. Se videoen og bliv klogere på de temaer, konferencen var omkring. 

 

Regeringens udspil præsenteret af Justitsministeren 
Ny lovgivning, tværsektorielt samarbejdsprojekt og behandling af udøvere er nogle af de elementer, som regeringen sammen med en lang række partier, i slutningen af august præsenterede i udspilletBedre hjælp til stalking ofre. Justitsministeren Nick Hækkerup lagde derfor vejen forbi konferencen, for at uddybe udspillet og svare på spørgsmål fra salen. Se videoen og hør, hvorfor stalking er et vigtigt indsatsområde for ministeren og hvad han fik ud af at besøge konferencen. 

Lyt til podcasten: Fremtidens stalking indsats 
De to dage blev afsluttet med en paneldebat, hvor både paneldeltagere og salen kunne byde ind med deres perspektiver på særlige udfordringer og mulige løsninger i fremtidens stalkingindsats. Samarbejde på tværs af for eksempel sektorer og politikredse, supplerende tiltag til lovgivningen og fortsat fokus på at forebygge, prioritere og sikre hurtigt indsats var nogle af de temaer som debatten berørte. Lyt til podcasten og hør en sammendrag af centrale pointer fra debatten. 

 

Vi siger tak til alle konferencens deltagere og oplægsholdere, for alene ved deres deltagelse og engagement, at understøtte forudsætningen for en styrket indsats mod stalking. 

 

Dansk Stalking Center forventer at gentage succesen, og afholde en ny konference i 2022.  

Lyt til podcasten: Fremtidens stalking indsats 

Tidligere
Næste

Konferencehæfte

Her kan du blive
klogere på konferencen

Program

Se hvad der skete
på konferencen

Arrangementer

Læs mere om kommende
arrangementer i Dansk Stalking Center

Konferencen blev afviklet med økonomisk støtte fra Offerfonden.