Hvordan stopper vi stalking?

Dét og meget mere blev der sat fokus på til Dansk Stalking Centers todages konference om stalking. Op mod 100.000 mennesker udsættes årligt for stalking og konsekvenserne for de berørte er store. Mange har svært ved at opretholde en normal dagligdag, isolerer sig og mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Ofte medføre det store psykiske eftervirkninger i form angst, depression og PTSD. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner, der kommer i kontakt med mennesker berørt af stalking – f.eks. ansatte ved politi, kommune, sundhedsvæsen og rådgivninger – er klædt på med kompetent viden og konkrete redskaber.

 

På konferencen blev deltagerne gennem oplæg fra førende nationale og internationale eksperter præsenteret for best practice og erfaringer med tværfaglige samarbejder, samt den nyeste viden og forskning på stalkingområdet. 

 

Til konferencen blev også udbudt specialiserede, praksisorienterede oplæg, som deltagerne valgte ud fra personlige interesser og fagområder. Oplæggene var praksisorienteret og gav konkrete redskaber, der kan bruges i mødet med mennesker berørt af stalking

Previous
Next

Konferencehæfte

Her kan du blive
klogere på konferencen

Program

Se hvad der skete
på konferencen

Arrangementer

Læs mere om kommende
arrangementer i Dansk Stalking Center

Konferencen blev afviklet med økonomisk støtte fra Offerfonden.