Har du lyst til at møde andre, der er blevet stalket – eller bliver stalket?

Erfaringen viser, at en gruppe kan være en stor hjælp til at komme videre efter et stalkingforløb. Måske bliver du stadig stalket og har lyst til at dele dine oplevelser med andre, der er i samme situation?

Nu starter vi igen gruppeforløb i både København og Aarhus. Grupperne mødes 6 gange á 3 timer hver 14. dag. De næste grupper starter sidst i august. Kontakt os inden 1. august, hvis du vil være en del af denne ellers starter vi løbende nye gruppeforløb.

Hver gang vi mødes holder gruppelederne et lille oplæg. Det kan fx handle om stalking generelt, egenomsorg i stalkingforløbet eller hvad stalking kan betyde for dine relationer til andre. Herudover er der tid til at lave små øvelser, som kan være hjælpsomme for dig, og til at tale sammen om løst og fast.

Da vi vil være sikre på, at grupperne er rigtigt sammensat, så du får det bedst mulige ud af forløbet, skal du gennem en mindre visitationsprocedure. Dvs. en enkelt visiterende telefonsamtale, et spørgeskema og en eller et par samtaler med den psykolog, der leder gruppen.

Hvis du ønsker at være med i en gruppe, kan du henvende dig på denne mail: kontakt@danskstalkingcenter.dk.