Ny undersøgelse afdækker PTSD-symptomer blandt støttesøgende stalkingudsatte i Danmark

Syv ud af 10 stalkingudsatte der opsøger støtte i Dansk Stalking Center udviser PTSD symptomer. Det er resultaterne af en undersøgelse udarbejdet af Videnscenter for Psykotraumatologi ved Institut for Psykologi Syddansk Universitet. Resultaterne understreger vigtigheden af at sætte ind tidligt og konsekvent overfor stalking.  

hgfh

Udfyld formularen for at bestille bogen/bøgerne. Når vi har modtaget din bestilling, sender vi en faktura. OBS: Først når vi har modtaget din betaling, sender vi bogen. 

Håndbog om stalking
I privatlivspolitikken for Dansk Stalking Center (herefter DCS) oplyses, hvilke data og personoplysninger der indsamles, hvorfor de indsamles, og hvad DSC som dataansvarlig organisation bruger data til.

1. Generelt
1.1. DSCs persondatapolitik er gældende for samtlige personoplysninger DSC indsamler og opbevarer. Dette forekommer hvis du:

a) besøger DSCs hjemmeside danskstalkingcenter.dk (se afsnit 3)
b) tilmelder dig DSC´s nyhedsbrev (se afsnit 3)
c) henvender dig til DSCs åbne og anonyme rådgivning (se afsnit 4)
d) er bruger i den professionelle afdeling (se afsnit 5 og 6)

2. Dataansvarlig
2.1. DSC´s oplysninger som dataansvarlig organisation for behandling af personoplysninger er følgende:

Dansk Stalking Center

Vestergade 12, 1. og 2. sal

1456 København K

CVR-nr.: 32748708


2.2. Når DSC behandler personlige oplysninger, overholder DSC EUs databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som gør sig gældende pr. 25. maj 2018.

2.3. Spørgsmål til DSCs privatlivspolitik, eller til måden hvorpå personoplysninger, som er registreret hos DSC, behandles, kan rettes til: kontakt@danskstalkingcenter.dk eller telefon +45 60567374.

2.4. Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger, eller mener du, at der er registreret forkerte data – eller har du andre indsigelser i øvrigt, kan du ligeledes rette henvendelse til DSC. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

3. Website, cookies og nyhedsbrev
3.1. Når du besøger websitet www.danskstalkingcenter.dk, benytter DSC Google Analytics-cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies hjælper med at se, hvor mange der besøger websitet (trafikmåling), samt hvordan besøgende navigerer på websitet. DSC behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbinde brugeradfærd med bestemte personer.

3.2 Som nævnt i pkt. 3.1. benytter DSC Google Analytics-cookies for at få indsigt i, hvordan besøgende benytter websitet. Data deles ikke, og den viden DSC får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for dig som besøgende.

3.3. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics (det anbefales ikke).

3.4. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

3.5 Vælger du at tilmelde dig DSC´s nyhedsbrev, gøres dette ved at oplyse din mailadresse, hvormed du giver samtykke til, at DSC opbevarer din mailadresse i det anførte system. Samtidig giver du samtykke til, at DSC må sende dig nyheder, invitationer til arrangementer og lignende informationer og markedsføring på din mailadresse. Du kan altid afmelde din tjenesten og dermed tilbagekalde dit samtykke, hvorefter din mailadresse vil blive slettet.

4. Indsamling af personlige oplysninger – Telefonrådgivning
4.1. Ved kontakt til DSCs åbne og anonyme rådgivning registreres udelukkende ikke personhenførbar information efter brugerens egen oplysning. Disse data indeholder fx bopælskommune og køn, som udelukkende anvendes anonymiseret til statistisk brug, hvorfor der ikke er tale om en personhenførbar registrering.

4.2 Oplyser du som bruger din e-mailadresse for at deltage i evalueringen af rådgivningen, giver du samtykke til at modtage et spørgeskema. Svarene anonymiseres og bruges udelukkende til statistik. E-mailadressen slettes senest efter 3 måneder, og den opbevares ikke, således at den kan henføres til dig som person.

4.3 Aftaler du som bruger af telefonrådgivningen at blive henvist til professionel intervention, accepterer du samtidig, at DSC opbevarer(databehandler) dine personoplysninger – se mere herom i afsnit 5.

5. Indsamling af personlige oplysninger – Henvisning og professionel intervention
5.1. Er du efter henvisning fra DSCs åbne og anonyme rådgivning i kontakt med den professionelle afdeling, beder vi dig oplyse følgende almindelige personoplysninger om dig: navn, bopælskommune, fødselsår, telefonnummer og e-mailadresse, også kaldet identifikationsoplysninger.

5.2. Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

5.3. DSC indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig hos 3. part, medmindre der foreligger skriftligt samtykke og en aftale herom, eksempelvis ved indhentelse af aktindsigt.

6. Behandling af personlige oplysninger – Henvisning og professionel intervention
6.1. DSC behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, eksempelvis igennem journalføring og registrering. Det kan eksempelvis være nødvendigt for, at DSC kan tilrettelægge det relevante tilbud for dig i organisationen på tværs af fagligheder.

6.2. Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.

5.3. DSC misbruger ikke dine personoplysninger. DSC videregiver desuden ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

7. Deling af dine personoplysninger
7.1. Der er indgået individuelle databehandlingsaftaler med alle relevante databehandlere (hvilket særligt omfatter de it-systemer som DSC anvender).

8. Deling af oplysninger med modtagere uden for EU/EØS
8.1 Som dataansvarlig deler DSC ikke personlige oplysninger med modtagere uden for EU/EØS.

9. Beskyttelse af personoplysninger
9.1. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. DSC lever op til gældende regler om sikkerhed og logning samt adgangsstyrende autorisation.

9.2. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes 5 år efter, formålet er afsluttet, medmindre andet specifikt er angivet. Dette for blandt andet at leve op til betingelserne for DSCs psykologers forpligtigelser vedrørende journalisering, jf. Lov om psykologer mv. § 14, stk. 2.

Data, der kan anonymiseres, vil efter de 5 år indgå i DSCs statistiske vidensarbejde.

9.3. Den hurtige udvikling af behov for digitalisering betyder, at ændringer i DSCs behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. DSC forbeholder sig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør DSC dette, rettes datoen under pkt. 10. “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver DSC dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside eller i forbindelse med din kontakt til centeret.

9.4. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

10. Sidst opdateret
10.1. Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 25. maj 2018.