Specialistgodkendt kursus for psykologer

Dansk Stalking Center tilbyder nu det første specialistgodkendte kursus for psykologer om stalking.

 

Du vil få kendskab til den nyeste viden om stalking, baggrunde for at stalke samt konsekvenser for stalkingudsatte.

 

Formålet med kurset er, at du udvikler kompetencer til at identificere stalking og foretage en
helhedsorienteret afdækning af stalkingsituationen og hjælpebehov for stalkingudsatte, pårørende og børn.

 

Herudover vil der være fokus på at kvalificere dine overvejelser ift. at tilrettelægge behandling til stalkingudøvere.

 

Kurset er godkendt på tværgående modul på specialistuddannelsen i psykoterapi voksne.

 
 

2-dages specialistkursus
– Tværgående modul, specialist i psykoterapi


Dato:
27. og 28. november 2023

Sted: MBK, Pilestræde 61, 1112 København K

Pris: 4.150 ex moms

Læringsmål

  • at identificere stalking og foretage en helhedsorienteret afdækning af stalkingsituationen og hjælpebehov for stalkingudsatte, pårørende og børn. Du vil blive introduceret til et screeningsredskab, der kan hjælpe dig med at vurdere bekymringsniveau ift. fysisk vold og vedvarende stalking.
  • at kvalificere dine overvejelser ift. at tilrettelægge behandling til stalkingudøvere.
  • tilrettelægge en intervention til den stalkingudsatte, pårørende og børn med udgangspunkt i netop dén sammenhæng, hvor du møder stalkingudsatte. Fx i familieafdeling i kommune eller som privatpraktiserende psykolog

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer, som skal rådgive og/eller tilbyde terapi til personer og familier, der aktuelt eller tidligere har været udsat for stalking. Andre med relevant beskæftigelse eller klinisk erfaring er velkomne.

Stalking - Intervention og behandling

Op mod 100.000 personer bliver udsat for stalking om året i Danmark (Justitsministeriet, 2018). Mange lever dermed i kortere eller længere perioder med stor utryghed og heraf følgende traumereaktioner som konsekvens. Idet et stalkingforløb i gennemsnit varer 2 år, er stalkingudsatte ofte i kontakt med hjælpeforanstaltninger og myndigheder, hvor de bl.a. møder psykologer. Det kan være:

  • Jobcenter i forbindelse med at skifte job pga. stalkingen eller sygemelding
  • Socialforvaltning i forbindelse med underretning om børns mistrivsel
  • Privatpraktiserende psykologer via lægehenvisning, sundhedsforsikring mv.
  • Psykologer ansat i kommuner, tilknyttet krisecentre mv.
  • Psykiatri ved behandling af PTSD efter stalkingforløb

Som psykolog møder du stalkingudsatte i to grupper. Den første gruppe er der, hvor stalking stadig foregår. Den anden gruppe vil være, hvor stalkingudsatte søger hjælp til eftervirkninger og traumereaktioner efter endt stalkingforløb.

 

Formålet med kurset er, at du får kendskab til nyeste viden om stalking. Dvs. hvad stalking er, hvem der stalker, baggrunde for at stalke, hvad det betyder at blive stalket samt intervention og behandling til primært stalkingudsatte og deres pårørende.

 

Praksisdelen i kurset handler om, hvordan du kan tilrettelægge en indsats, når du møder stalking, der indeholder både rådgivning og behandling.

 

Vi vil i mindre omfang berøre temaer omkring behandling til stalkingudøvere. 

Tilmelding: Specialistkursus 27. og 28. november 2023

* indicates required

Læs og accepter Dansk Stalking Centers privatlivspolitik

Privatlivspolitik We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.