Onsdag eftermiddag deltog 100 fagpersoner i online foredraget ”Hvad er stalking?”. Foredraget var målrettet fagpersoner, der i deres virke kommer i berøring med mennesker udsat for stalking.

Dansk Stalking Center oplever en stor efterspørgsel fra fagpersoner, der ønsker at blive klædt på til håndteringen af stalkingsager. Foredraget er derfor et led i et større fokus på opkvalificering af fagpersoner i Dansk Stalking Center.

 

Afgørende med viden om stalking

Deltagerne blev gennem oplæg fra psykolog Helle Hundahl klogere på hvad stalking er og hvilke konsekvenser, stalkingudsatte oplever. De juridiske aspekter af stalkingsager blev belyst gennem oplæg fra Dansk Stalking Centers jurist Sascha Tolstrup Jensen. Her fik deltagerne indblik i de juridiske muligheder for stalkingudsatte samt Dansk Stalking Centers perspektiver på den kommende lovgivning, der forhåbentlig indebærer en kriminalisering af stalking. Afslutningsvis fortalte Socialrådgiver Maja Philipson om, hvordan man som fagperson bør møde en stalkingudsat. I følge Maja er det vigtigt, at fagpersoner har viden om stalking og er klædt på til mødet med en udsat:

”Det er enormt vigtigt, at man som fagperson er lyttende, fordomsfri og forstående. Det er helt centralt, at alle involverede aktører forstår, hvad der er på spil, når der er tale om stalking. Vores erfaring er, at stalkingudsatte bedst hjælpes ved tværfaglige helhedsorienterede indsatser, hvor de involverede fagpersoner og aktører samarbejder.”

Stalkingsager er ote komplekse. Fagpersoner
Hvad er stalking webinar - Promovering af online foredrag omkring stalking med psykolog jurist og socialrådgiver

Et led i et større fokus

Dansk Stalking Center kontaktes ofte af fagpersoner, der ønsker faglig sparring. Over 100 tilmeldinger til centerets første online foredrag for fagpersoner vidner også om, at der blandt fagpersoner mangler viden om området. Ifølge Dansk Stalking Centers direktør Lise Linn Larsen vil centeret fremover have et øget fokus på viden og oplysning til fagpersoner, herunder afholdelse af en fagkonference senere på året samt en række initiativer som lancering af en redigeret udgave af håndbogen Når der er tale om stalking, udgivelse af nyhedsbreve samt flere online foredrag. Centeret tilbyder samtidig oplæg og kurser, samt sparring omkring konkrete sager. Alt sammen for at styrke indsatsen mod stalking.

Er du fagperson og kommer du i berøring med stalking? Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev for fagpersoner og blive orienteret om tilbud målrettet fagpersoner. Du tilmelder dig her.

Ønsker du oplæg og undervisning? Kontakt os for at høre mere om mulighederne. Læs mere her.