Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center er en selvstændig og uafhængig interesseorganisation, der har til formål at hjælpe alle, som er berørt af stalking. Konkret er det foreningens mål at forebygge og stoppe stalking, at oplyse om stalking, samt at bedrive fortalervirksomhed og derved arbejde for at forbedre vilkårene på stalkingområdet.

Dansk Stalking Center er nordens første og eneste center, der arbejder specialiseret med stalking. Hvert år modtager centrets telefonrådgivning over 1.800 opkald fra personer berørt af stalking. Derudover hjælper centret omkring 450 stalkingudsatte, udøvere og pårørende i form af samtale- og rådgivningsforløb i centrets specialiserede intervention.

Læs mere om centrets tilbud for hjælp og rådgivning her.

Historie og formål

I 2010 blev Dansk Anti-Stalking Forening stiftet. Med økonomisk støtte fra Oak Foundation åbnede  Dansk Stalking Center i 2015, samtidig skiftede organisationen navn. Organisationens formål er at etablere, udvikle og drive et landsdækkende specialiseret videns-, rådgivnings-, og behandlingscenter for personer berørte af stalking.

 

Finansering

Siden 2019 har Dansk Stalking Centers været sikret fast driftsbevilling via finansloven. Derudover afvikler centret forskellige projekter, der finansieres af forskellige puljer og fonde.

Årsrapporter

Læs Dansk Stalking Centers årsrapporter

Vedtægter

Læs foreningens vedtægter

Etisk grundlag

Læs det etiske grundlag for Dansk Stalking Center

Årsregnskab

Se seneste årsregnskab

Tryk på billede for at gøre det større

Organisering

Organisatorisk består Dansk Stalking Center af et interventionscenter og et videnscenter. Interventionscentret har afdelinger i landets to største byer, København og Aarhus. Videnscentret er placeret på samme adresse som interventionscentret i København, hvor også centrets anonyme telefonrådgivning varetages af 40-50 frivillige rådgivere. Dansk Stalking Center består som helhed af i alt 20-22 medarbejdere (udover praktikanter i perioder), hvoraf de 13-14 er ansat i interventionscentret. De øvrige medarbejdere er tilknyttet videnscenter og administration.

Organisationens bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt og er centrets øverste ledelse.

Forståelse af stalking

Dansk Stalking Center arbejder ud fra en forståelse af stalking som en særlig type af uønsket adfærd og aktivitet, der er rettet mod en anden med det formål at skabe reaktion hos modtageren og herigennem genetablere eller etablere en relation.

 

Stalking er ikke en sygdom eller en psykiatrisk diagnose, men en adfærd.

Som person er man derfor ikke en stalker, men en udøver af stalkingadfærd.

At man aktuelt udøver stalkingadfærd betyder, derfor heller ikke, at man tidligere har stalket en anden, eller at man nødvendigvis vil komme til at gøre det igen over for en ny person.

Om os - website

Bestyrelse

Dansk Stalking Centers bestyrelse er sammensat af direktører og topledere indenfor politi, kommune, private virksomheder og NGO´er. Bestyrelsen bidrager med stærke kompetencer indenfor bl.a. virksomheds- og kommunikationsstrategi, ledelse og generel drift. Bestyrelsen afholder årligt fem ordinære møder samt et heldags bestyrelsesseminar.

Rya

Formand, Rya Lene Terney

Chef for samfundsansvar

AP Pension

Marianne With Bindslev

Marianne With Bindslev

Associeret partner

White Cloud

Bestyrelse

Ingrid Hartelius Dall

Politisk Chef

Børns Vilkår

Anne Kathrine

Anne Kathrine Schøn

Jurist

Søren Bo Andersen

Søren Bo Andersen

Direktør

Imaging Future ApS

Thomas Møldrup Koch

Thomas Møldrup-Koch

Sikkerhedsdirektør

3Shape

“Jeg føler mig priviligeret ved, som formand for Dansk Stalking Centers bestyrelse, at være med til at kunne gøre en forskel for mennesker, der har været og er udsat for stalking. Stalking er et alvorligt problem. Derfor er det vigtigt, at der eksisterer en organisation som Dansk Stalking Center, der både kan være med til at sætte stalkingen på dagsorden og samtidig kan yde kompetent hjælp til dem, der er direkte berørt af stalking.”

– Formand, Rya Lene Terney

Projekter

family
2022-2024

Tryg i Sydøstjylland

I samarbejde med Sydøstjyllands Politi skal projektet gennem tidlige forebyggende indsatser og opkvalificering sikre bedre håndtering af stalking.

Telefon med SoMe
2022-2024

Intervention mod digital stalking

Med projektet vil vi oprette en specialiseret rådgivning, hvor udsatte for digital stalking kan få hjælp til at håndtere deres situation.

synspunkt af stalking og ser på en ung kvinde på sin telefon
2020-2022

Er det stalking?

”Er det STALKING?” er et oplysningsprojekt, med det overordnede formål at udbrede viden om stalking.