Foredrag, kurser og certificering

Ønsker du/I at blive klogere på stalking?

Dansk Stalking Center udbyder kurser, seminarer og foredrag, der giver dybdegående indsigt i fænomenet stalking, herunder hvordan stalking adskiller sig fra andre voldsformer.

Alle arrangementer tilrettelægges efter specifikke behov og tilbydes for: arbejdspladser og grupper i offentligt eller privat regi, samt til foreninger, organisationer og offentlige institutioner som fx uddannelsesinstitutioner.

Er du interesseret i et grundlæggende indblik i fænomenet stalking. Deltag i vores online webinar om stalking. Webinaret udbydes løbende og giver basic viden om stalking, samt indblik i Dansk Stalking Centers tilbud.

Publikum til foredrag mit kurser og certificering
”Jeg kan hjælpe meget bedre nu. Jeg fik også nogle gode materialer til at afdække situationen, og jeg fik det der logskema."

- Ansat ved politiet
”Før henviste man jo bare til noget, man havde læst om på et stykke papir, men når man får set og hørt de personer, der arbejder i Dansk Stalking Center, så får man jo et helt andet indblik i det. "

- Sagsbehandler i kommunen
"Når der er nogen, hvor både jeg og mine kolleger kan være lidt i tvivl, så giver jeg dem nogle af de logskemaer og beder dem prøve at skrive ned i de næste fire uger, indtil de kommer igen. Det er hjælpsomt for at finde ud af, hvor vi står henne i det her”

- Sagsbehandler i kommunen
"Jeg har fået en bredere viden om, hvad Dansk Stalking Center kan tilbyde til stalkingofferet og ikke mindst stalkeren. Det var jeg ikke så meget klar over før."

- Sagsbehandler i kommunen
Previous slide
Next slide

Book arrangement

Et arrangement kan omfatte alt fra en generel introduktion til fænomenet stalking til workshop-orienterede forløb. Rammen kan være et mindre oplæg på én til to timer, et dagskursus eller et forløb med opfølgende workshops. Gennemgående vil formidlingen tage udgangspunkt i en inddragende og dialogbaseret form.

Kontakt Dansk Stalking Center ved spørgsmål og forespørgsler af arrangementer.

Bliv klogere på:

 • Hvad er stalking
 • Konsekvenser af stalking
 • Hvem stalker
 • Hvordan spotter man stalking
 • Børn involveret i stalking
 • Sådan håndterer man stalking
 • Stalking vs. konflikt
 • Sådan taler man med en udøver
 • Stalking blandt ekspartnere
 • Stalking på arbejdspladsen

Ved certificeringskurser opnå du kvalifikationer i, at:

 • Identificere sager med stalking
 • Råde og vejlede i sager, der involverer stalking
 • Kvalificeret kunne vurdere sager og afdække mulige interventioner
 • Systematisk at kunne kortlægge risikofaktorer ved stalking
 • Opstille mulige og sandsynlige risikoscenarier
 • Kortlægge psykosocial trivsel hos udsat og udøver

Certificeringskurser

Kunne du tænke dig at styrke din faglige viden om stalking og få brugbare værktøjer til vurdering og håndtering af sager med stalking?


Dansk Stalking Center udbyder forskellige specialiseringskursuser, der indeholder grundlæggende viden om stalking samt certificering i brugen af screeningsværktøjet SASH (Screening Assesment for Stalking and Harassment) og risikovurderingsværtøjet SAM (Stalking Assessment Management).


Kurserne henvender sig til fagpersoner, der møder personer berørt af stalking. Som deltager kan du fx være medarbejder i en kommune, politi, krisecentre, sundhedsvæsenet, familieretshuset eller lignende.

Webinar til fagpersoner

Er du fagperson og ønsker du at blive klogere på fænomenet stalking? Vi afholder jævnligt webinaret ”Hvad er stalking?” Webinaret henvender sig til dig, der gennem dit arbejde kommer i berøring med mennesker, der er udsat for eller selv udøver stalking.

 
Til webinaret vil du få den vigtigste viden om stalking og blive klædt på til mødet med mennesker, der er berørt af stalking. Du vil samtidig få viden og information om, hvordan du som fagperson kan gøre brug af Dansk Stalking Centers tilbud. Der vil i løbet af foredraget være oplæg fra psykolog Laurids Møller, jurist Sascha Tolstrup Jensen og socialrådgiver Maja Philipson.
 
Webinaret er gratis og afholdes næste gang tirsdag den 14. maj kl. 14-15. Du tilmelder dig via knappen herunder.