Kurser, seminarer og foredrag

Ønsker du/I at blive klogere på stalking?

Dansk Stalking Center udbyder kurser, seminarer og foredrag, der giver dybdegående indsigt i fænomenet stalking, herunder hvordan stalking adskiller sig fra andre voldsformer.

 

Alle arrangementer tilrettelægges efter specifikke behov og tilbydes for: arbejdspladser og grupper i offentligt eller privat regi, samt til foreninger, organisation og offentlige institutioner som fx uddannelsesinstitutioner.

Publikum til foredrag
”Jeg kan hjælpe meget bedre nu. Jeg fik også nogle gode materialer til at afdække situationen, og jeg fik det der logskema."

- Ansat ved politiet
”Før henviste man jo bare til noget, man havde læst om på et stykke papir, men når man får set og hørt de personer, der arbejder i Dansk Stalking Center, så får man jo et helt andet indblik i det. "

- Sagsbehandler i kommunen
"Når der er nogen, hvor både jeg og mine kolleger kan være lidt i tvivl, så giver jeg dem nogle af de logskemaer og beder dem prøve at skrive ned i de næste fire uger, indtil de kommer igen. Det er hjælpsomt for at finde ud af, hvor vi står henne i det her”

- Sagsbehandler i kommunen
"Jeg har fået en bredere viden om, hvad Dansk Stalking Center kan tilbyde til stalkingofferet og ikke mindst stalkeren. Det var jeg ikke så meget klar over før."

- Sagsbehandler i kommunen
Previous
Next

Book arrangement

Et arrangement kan omfatte alt fra en generel introduktion til fænomenet stalking til workshop-orienterede forløb. Rammen kan være et mindre oplæg på én til to timer, et dagskursus eller et forløb med opfølgende workshops. Gennemgående vil formidlingen tage udgangspunkt i en inddragende og dialogbaseret form.

Kontakt Dansk Stalking Center ved spørgsmål og forespørgsler af arrangementer.

Bliv klogere på:

  • Hvad er stalking
  • Konsekvenser af stalking
  • Hvem stalker
  • Hvordan spotter man stalking
  • Børn involveret i stalking
  • Sådan håndterer man stalking
  • Stalking vs. konflikt
  • Sådan taler man med en udøver
  • Stalking blandt ekspartnere
  • Stalking på arbejdspladsen