Forside af strategidokument, hvor man ser en plakat fra Dansk Stalking Center i bybilledet
Nyheder

Ny strategi for 2024-2027

Ny strategi for 2024-2027 I de næste tre år vil vi have særligt fokus på at øge kendskabet til stalking,

Forside af strategidokument, hvor man ser en plakat fra Dansk Stalking Center i bybilledet

Ny strategi for 2024-2027

Ny strategi for 2024-2027 I de næste tre år vil vi have særligt fokus på at øge kendskabet til stalking,

Er det stalking?

Kan en kærlig sms, et tilfældigt møde eller en gave være stalking? Se kampagnefilmen “Er det stalking?” og bliv klogere på, hvordan normale handlinger og adfærd, kan være både skræmmende og grænseoverskridende, når det sker i forbindelse med stalking.

 

Digital stalking

Hvad er digital stalking
og hvordan håndterer du det?

Hjælp og rådgivning

Se mere om hjælp og rådgivning
i Dansk Stalking Center

Clean hvid logo

Skytsengel

En tryghedsskabende app
med mulighed for log

Personlige beretninger

Lyt til eller læs personlige historier
med stalking

Hvad ved vi om digital stalking?

Denne rapport opridser karakteren af digital stalking og tegner et bilede af, hvem der typisk oplever digital stalking, hvem der udøver stalking digitalt samt hvilke konsekvenser og udfordringer, der særligt er forbundet med digital stalking. 

 

Rapporten bygger dels på erfaringer fra Dansk Stalking Centers professionelle intervention, der består af socialrådgivere, psykologer, en jurist og en IT-sikkerhedsspecialist, og dels på spørgeskemabesvarelser fra 496 stalkingudsatte og 33 stalkingudøvere, der har modtaget professionel rådgivning og behandling i Dansk Stalking Center i perioden oktober 2020 til oktober 2022.

  

Ønsker du at blive klogere på digital stalking, kan du læse rapporten ved at klikke på billedet eller knappen nedenfor.

Vidste du, at...

Op mod 100.000 danskere årligt oplever stalking?

Oplever at føle sig utryg
1 %

Af særlige følelser forbundet hertil nævnes frustration, vrede og bekymringer.

Har en idé om hvorfor de bliver stalket
1 %

Af dem svarer størstedelen, at stalkeren ønsker at få udsattes opmærksomhed.

Henvender sig til politiet
1 %

Blandt disse fortæller 40 % at politiet har givet udøver en formaning.

Kilde: Justitsministeriet, (2018): Omfang og karakter af stalking. En befolkningsundersøgelse 2017/2018