Projekter

Dansk Stalking Center afviklinger løbende udviklingsprojekter. Nedenfor er samlet nuværende og tidligere projekter. 

family
2022-2024

Tryg i Sydøstjylland

I samarbejde med Sydøstjyllands Politi skal projektet gennem tidlige forebyggende indsatser og opkvalificering sikre bedre håndtering af stalking.

Læs mere
Internettet, apps og andre former for teknologi og digitale medier
2015-2017 + 2017-2020

Intervention mod stalking

Projekts hovedformål var at etablere Dansk Stalking Center og derved iværksætte de interventionsmæssige tilbud om hjælp, rådgivning og behandling som centret rummer.

Læs mere
to små børn på deres mobiltelefoner
2018-2019

Et Liv uden stalking

Projektet har fokus på at skabe viden om unge og stalking og afvikle en tidlig oplysningsindsats, der skal forebygge stalking senere i livet.

Læs mere
Esbjerg Byhistorisk Arkiv
2017-2019

Tryg i Esbjerg

Projekts overordnede formål var at udvikle, koordinere og gennemføre aktiviteter, der kan sikre stalkingudsatte en bedre hjælp og støtte i det kommunale regi.

Læs mere
Projekt stop stalking - evalueringsrapport 2016 til 2018
2016-2018

Stop Stalking

Stop Stalking er et udviklingsprojekt, hvor en central målsætning er at udvikle og afprøve nye individuelle og målrettede interventionsmetoder.

Læs mere