Projekter

Dansk Stalking Center afviklinger løbende udviklingsprojekter. Nedenfor er samlet nuværende og tidligere projekter. 

2022-2023

Tryg i Sydøstjylland

I samarbejde med Sydøstjyllands Politi skal projektet gennem tidlige forebyggende indsatser og opkvalificering sikre bedre håndtering af stalking.

Læs mere
2015-2017 + 2017-2020

Intervention mod stalking

Projekts hovedformål var at etablere Dansk Stalking Center og derved iværksætte de interventionsmæssige tilbud om hjælp, rådgivning og behandling som centret rummer.

Læs mere
2018-2019

Et Liv uden stalking

Projektet har fokus på at skabe viden om unge og stalking og afvikle en tidlig oplysningsindsats, der skal forebygge stalking senere i livet.

Læs mere
2017-2019

Tryg i Esbjerg

Projekts overordnede formål var at udvikle, koordinere og gennemføre aktiviteter, der kan sikre stalkingudsatte en bedre hjælp og støtte i det kommunale regi.

Læs mere
2016-2018

Stop Stalking

Stop Stalking er et udviklingsprojekt, hvor en central målsætning er at udvikle og afprøve nye individuelle og målrettede interventionsmetoder.

Læs mere