Digital stalking

Digital stalking er, når nogen anvender internettet, apps og andre former for teknologi og digitale medier til uønsket kontakt og chikane. Digital stalking kan forekomme udelukkende online  – eller det kan være en del af et stalkingforløb, der også indebærer fx fysisk overvågning, kontinuerlige kontaktforsøg, hærværk, vold og trusler.

Oplever du digital stalking? Kontakt Dansk Stalking Center og få specialiseret rådgivning om digital stalking.

P1000394

“Han sendte truende eller ubehagelige emails. Han havde luret mit kodeord til Facebook og havde logget ind og kunne se de aftaler, jeg havde lavet. Det, jeg troede var tilfældige møder, viste sig at være, fordi han vidste, hvor jeg var.”’

– Kvinde udsat for digital stalking

Hvad er digital stalking?

Den teknologiske udvikling og øget brug af sociale medier gør, at meget stalking i dag sker online. Digital stalking kan foregå som uønsket kontakt og/eller chikane. Digital stalking kan være både omfattende og intimiderende. Derfor er det vigtigt, at digital stalking tages alvorligt.

 

Digital stalking kan fx være:

 • Beskeder og kontakt via sociale medier
 • Hacking af mailkonti, profiler mm.
 • Bestilling af varer/services i udsattes navn
 • Deling af personlige informationer eller billeder (fx hævnporno)
 • Identitetstyveri
En anden måde, digital stalking foregår på, er tilegnelsen af oplysninger, der bruges til fx at opsøge den udsatte fysisk eller true den udsatte. Dette kan være oplysninger, der er tilgængelige på internettet. Der kan også være tale om oplysning fra fx en GPS, der angiver, hvor man fysisk opholder sig.

 

Det kan du gøre for at forebygge digital stalking

 • Opdater altid dine systemer og programmer til nyeste versioner
 • Brug altid adgangskoder og gerne to-faktor login, hvis det er muligt
  (fx til mail, Facebook mm.)
 • Brug altid stærke kodeord og skift kodeord, hvis du er i tvivl om andre kunne kende til det. Vær opmærksom på ikke at anvende samme kodeord til alt
 • Vær opmærksom på, hvilke WiFi du tilgår. Undgå at åbne WiFi, hvor man ikke skal bruge kode
 • Hold øje med hvilke apps/programmer, der er installeret på din enhed
  – er der noget, du ikke kender, så slet det
 • Vær opmærksom på synkroniseringsindstillinger, så din enhed ikke synkroniserer med enheder, du ikke kender
 • Tjek hvilke apps, der bruger lokalitetstjeneste. Slå evt. lokalitetstjeneste fra
 • Vær opmærksom på dine privatlivsindstillinger på profiler på sociale medier

Links til indstillinger og opsætning

Nedenfor er samlet nogle af de typisk anvendte enheder og medier. Via ikonerne kan du tilgå udbydernes guides til fx privatlivsindstillinger, lokalitetstjenester mm.

Dokumentation af digital stalking

Dokumentation for stalking er vigtig, uanset om det er fysisk eller digital stalking. Derfor er det vigtigt så vidt muligt at gemme alt dokumentation.

 

Brug gerne screenshots af beskeder, opkaldslister mm., men vær opmærksom på, at det er bedst, hvis der fremgår en præcis dato på billedet. Vær opmærksom på, at beskeder, opkaldslister mm. kan bruges som dokumentation – overvej derfor altid dette, inden det slettes. Samme overvejelser er vigtige, inden man blokerer e-mails og profiler eller får et nyt telefonnummer. Behold fx det gamle sim-kort og mailadressen, så dette kan bruges som dokumentation.

 

Organiser dokumentationen, så den er overskuelig. Se mere herom og andre gode råd om dokumentation på siden for logskema.

hånd

Vidste du, at..?

1 %

Oplever at modtage e-mails, sms’er eller anden skriftlig kontakt

1 %

Oplever chikane på sociale medier

1 %

Oplever elektronisk overvågning (fx gennem aflytningsudstyr eller falske Facebookprofiler)

Kilde: Omfanget og karakteren af stalking – En befolkningsundersøgelse. Justitsministeriets Forskningskontor, 2017/2018