Frivillig i Dansk Stalking Center

Som frivillig i Dansk Stalking Center har du en central rolle i centres arbejde for at hjælpe og rådgive personer berørte af stalking.

 

Som telefonrådgiver er du med til at gøre en forskel her-og-nu. Det gør du i høj grad ved at trække på både dine medmenneskelige og faglige kompetencer.

 

På denne side kan du læse mere om rollen som telefonrådgiver og IT-rådgiver, samt hvad der skal til for, at du kan blive en del af centrets indsats. 

Det kan en rådgivningssamtale omhandle

Afdækning af muligheder

Psykosocial samtale

Juridisk sparring

Frivillig telefonrådgiver

Som telefonrådgiver er det din rolle at hjælpe og rådgive – primært stalkingudsatte, i forhold til de problemstillinger som de henvender sig med. Som rådgiver vil man derfor opleve at skulle varetage samtaler, der omhandler fx juridisk sparring, psykosocial støtte og afskærmningsstrategier.

 

Telefonrådgivningen er en helt central rolle i de udsattes møde med centret. Oplever man, at der udover rådgivningssamtalen er brug for yderligere har man mulighed for at viderehenvise til centrets specialiserede intervention, der rummer jurist, socialrådgivere og psykologer.

Som rådgiver forventer vi, at du:

  • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund eller er studerende inden for fx socialrådgivning, pædagogik, psykologi, psykoterapi, teologi, jura, socialt arbejde eller samfundsvidenskab.
  • Kan forpligte sig til 9 timers arbejde om måneden fordelt på 3 vagter á tre timers varighed inden for rådgivningens åbningstider.
  • Er indstillet på at deltage i løbende opkvalificering ca. 3 timer hver 6. uge.
  • Kan forpligte dig til at være en del af vores team i minimum 1,5 år

Som rådgiver i Dansk Stalking Center vil du være en del af en engageret gruppe af 40-50 frivillige. Vi lægger vægt på trygge rammer, godt samarbejde og et udviklende miljø. Derfor er det også forventet, at man som frivillig indgå aktivt i frivilliggruppen i forbindelse med fx supervision, oplæring af nye frivillige mm.

Datoer for næste introforløb

  • Intro 1: tirsdag d. 12. oktober fra 16-20.

I perioden 13.-29. oktober skal du kunne lægge 2 x 3 timer inden for vores åbningstid
(Alle hverdage fra 12-15 og mandag, onsdag og torsdag fra 17-20)

  • Intro 2: lørdag d. 30. oktober fra 9-15.

I perioden 1. november – 18. november skal du kunne lægge 3 x 3 timer inden for vores åbningstid. (Alle hverdage fra 12-15 og mandag, onsdag og torsdag fra 17-20)

  • Intro 3: torsdag d. 18. november fra 16-20.

Sådan ansøger du: 

Alle nye rådgivere skal følge et internt uddannelsesforløb. Derfor opstarter vi nye rådgivere i hold ca. 2-3 gange årligt.

 

Uddannelsesforløbet indebærer et oplæringsforløb bestående af tre obligatoriske introdage og et lytteforløb, hvor der lyttes med på rådgivningssamtaler.

 

Er du interesseret i at blive frivillig i Dansk Stalking Center kan du altid sende os en ansøgning. Vi kvitterer for ansøgningen og informere om tidspunkt for opstart af nye frivillige.

Vi søger netop nu nye frivillige. Send ansøgning og CV til nedenstående mail. Deadline 4. oktober, men send gerne ansøgning hurtigst muligt, da samtaler afholdes løbende.

”Mange stalkingudsatte føler sig ikke taget alvorligt af systemet eller deres netværk. Det motiverer mig, at jeg kan være med til at give dem den rigtige hjælp”

– Frivillig telefonrådgiver

 

Frivillig IT-rådgiver

Har du særlige kompetencer inden for IT? Så har du mulighed for at bidrage med din viden og ekspertise i vores IT-rådgivning.

 

Mange stalkingudsatte oplever at være udsat for digital stalking på deres enheder, platforme og sociale medier. Derfor oplever vi et stort behov for specialiseret rådgivning målrettet denne type af stalking. Rådgivningen vil ofte handle om at hjælpe stalkingudsatte med digital afskærmning og sikkerhed.

 

Vi søger løbende nye frivillige til at varetage it-rådgivning. Send os en ansøgning, hvis det lyder som noget for dig.

Som IT-rådgiver forventer vi, at du:

  • Besidder stor viden om digital sikkerhed og afskærmning på sociale medier og enheder – evt. har en IT- faglig uddannelsesmæssig baggrund
  • Har gode kommunikative evner og kan formidle teknisk viden over telefon til mennesker i krise
  • Kan rådgive minimum 2 gange om måneden i 1-3 timer fra Dansk Stalking Centers lokaler i København