Dokumentation og logskema

Stalking kan indebære et utal af kontaktforsøg og hændelser. At dokumentere stalking kan derfor være udfordrende og krævende. Et logskema kan hjælpe til at skabe overblik og vise et mønster. Samtidig kan det være et brugbart redskab, når man skal dokumentere stalking.

 

At dokumentere stalking betyder grundlæggende; at indsamle og strukturere et materiale, der kan bevise kontaktforsøg og andre hændelser relateret til stalkingen. Konkret kan der være tale om videooptagelser, billeder, screenshot, originale mails/beskeder mm. Tidspunkt for hændelsen kan direkte fremgå af dokumentationen  eller tilføres som supplerende oplysning. Vær opmærksom at et tidspunkt angives som dato og ikke som fx “i går”/”forgårs” osv.

 

en hånd, der bruger en bærbar computer til at forfølge

Hent logskema (PDF)

Print logskemaet
og udfyld det løbende

Hent logskema (Word)

Gem logskemaet på din computer
og udfyld det løbende

Clean hvid logo

Skytsengel

En tryghedsskabende app, hvor du kan
organisere og gemme dokumentation.

Tryk på billedet for at hente et eksempel på et udfyldt logskema

Hvad er et logskema?

Et logskema er er en ordnet liste med dato og tidspunkter for alle kontaktforsøg og hændelser: SMS-beskeder, mails, gaver, overvågning, rygtespredning via sociale medier, chikane via myndighedsinstanser, hærværk m.m.

Et logskema er brugbart, fordi det kan hjælpe med at skabe overblik og til at se stalkinghændelserne i sammenhæng og ikke som enkeltstående hændelser. Et logskema kan derfor hjælpe til at tydeliggøre, at der er tale om et mønster.

Samtidig er det en god måde at få hændelserne ud af hovedet, så man ikke føler, at man skal gå og huske på alle episoder.

Sådan udfylder du et logskema

Udfyld skemaet i omvendt kronologisk rækkefølge, så nyeste hændelse/dato er øverst.

Vedlæg dokumentation og beviser - gerne som nummererede bilag.

Gør skemaet så overskueligt som muligt. Fremhæv gerne samme typer af stalkingadfærd med understregning, fed eller farve.

Medtag kun relevante informationer. Udelad subjektive tolkninger og forklaringer eller irrelevant oplysninger som fx "personen har også været utro" eller "personen er en dårlig forælder".

Medtag gerne dine aktive handlinger, såsom ‘skiftet telefon’, ‘skiftet bopæl’, ‘informeret arbejdsplads’ mm.

Afsæt evt. et fast tidspunkt til udfyldelse, så det afgrænses til ikke at fylde for meget i dagligdagen. Udfyld evt. logskemaet sammen med en ven eller veninde, der kan støtte og hjælpe med at organisere materialet.

Vær særlig opmærksom på at indføre vidner i logskemaet, hvis der har været andre til stede, der vil kunne bevidne en hændelse. Ved videregivelse af logskema, overvej da om kontaktoplysninger skal anonymiseres.

Ved henvendelse til politiet

Ved henvendelse til politiet med anmodning om et tilhold, er det en god ide på forhånd at have indsamlet og organiseret dokumentationen i et logskema.

 

Et velorganiseret logskema vil øge politiets mulighed for hurtigt at få et overblik over karakteren af stalkingen og alvoren af situationen. 

 

Det er en god ide at få navn og eventuelt telefonnummer på den betjent, som man har talt med. Ligesom det kan være en god ide at lave en aftale med politiet om, at blive orienteret, når politiet retter henvendelse til udøveren med henblik på partshøring, formaning eller forkyndelse af tilhold. Dette kan have betydning i forhold til at kunne etablere og sikre relevante sikkerhedsforanstaltninger.

 

Er du i tvivl om du kan henvende dig til politiet, kan du læse mere om lovgivningen her.

Gode råd ved henvendelse til politiet

  • Organiser stalkinghændelser og dokumentation i et logskema.
  • Fremhæv 3-5 typiske eksempler på stalking
  • Straffelovovertrædelser som vold, hærværk, trusler mm. skal indgå i logskemaet, men bør også anmeldes separat.
  • Bed om en anmeldelseskvittering eller alternativt et journalnummer. 
  • Du kan læse mere om anmeldelse og tilhold på Politiets hjemmeside og Anklagemyndighedens hjemmeside.