Nyheder

Nedenfor finder du en oversigt over nyheder, der tidligere er delt på Dansk Stalking Centers hjemmeside.

En dag i samarbejdets tegn

Repræsentanter fra kommuner, Kriminalforsorgen, Familieretshuset, Politiet og krisecentre var 19. juni samlet i DGI Huset i Vejle for at blive klogere på stalking og på hvordan vidensdeling og samarbejde på tværs kan være med til at opspore stalkingsager

Læs mere
Stalkingramt familie i en sommertid

Stalkingramt familie i en sommertid

For familier ramt af stalking er sommeren ofte en anledning til at sænke skuldrene. Men det er også en tid, der kan være præget af skam og skyld over ikke at kunne det samme som de andre. I denne artikel sætter vi fokus på, hvordan det er at være stalkingramt familie i en sommertid og kommer med gode råd.

Læs mere
Digital stalking webnyhed

Ny rapport om digital stalking

I en ny rapport undersøger Dansk Stalking Center karakteren af digital stalking og tegner et billede af, hvem der typisk oplever den, hvem der udøver den samt hvilke konsekvenser og udfordringer, der særligt er forbundet med den.

Læs mere
dommerhammer

NY stalkingparagraf

Den 14.12.21 vedtog folketinget en ny lov, der selvstændigt kriminaliserer stalking. Paragraffen trådte i kraft 1. januar 2022 og gør stalking strafbart efter straffeloven.

Læs mere
Det ved vi om udøvere af stalking 2021

Ny rapport: Det ved vi om udøvere af stalking, 2021

Dansk Stalking Center har i samarbejde med Oxford Research udarbejdet rapporten ”Det ved vi om udøvere af stalking” (2021). På baggrund af Dansk Stalking Centers erfaring og dataindsamling, er det rapportens formål, at belyse og videreformidle den opsamlede viden om stalkingudøvere

Læs mere
to små børn på deres mobiltelefoner

Unge er særligt udsatte i forhold til digital stalking

Dansk Stalking Centers undersøgelse blandt 369 unge i Esbjerg peger på, at digital stalking er den mest udbredte form for stalking i aldersgruppen 13-30 år. Samtidig har de adspurgte unge begrænset viden om stalking og opfatter ikke digital stalking som et alvorligt problem. Erfaring i Dansk Stalking Center viser dog, at digital stalking er lige så skadelig som andre former for stalking.

Læs mere
U logo

Stalking på jobbet

Stalking opstår ikke kun mellem tidligere partnere. Arbejdspladsen kan også være udgangspunkt for stalking. Læs artiklen om Anne, der som underviser på Københavns Universitet har oplevet tre stalking forløb.

Læs mere
Projekt stop stalking - evalueringsrapport 2016 til 2018

Stærkt samarbejde med Politiet skaber resultater

Stop Stalking er et netop afsluttet to årigt samarbejdsprojekt mellem Dansk Stalking Center og Sydøstjyllands Politi. Formålet med samarbejdet har været at øge Politiets viden om stalking og dermed sikre kvaliteten af indsatsen imod stalking. Resultatet af samarbejdet er en tydelig optimering og effektivisering af Politikredsens behandling af stalkingsager.

Læs mere