Nyheder

Nedenfor finder du en oversigt over nyheder, der tidligere er delt på Dansk Stalking Centers hjemmeside.

Ny rapport: Det ved vi om udøvere af stalking, 2021

Dansk Stalking Center har i samarbejde med Oxford Research udarbejdet rapporten ”Det ved vi om udøvere af stalking” (2021). På baggrund af Dansk Stalking Centers erfaring og dataindsamling, er det rapportens formål, at belyse og videreformidle den opsamlede viden om stalkingudøvere

Læs mere

Unge er særligt udsatte i forhold til digital stalking

Dansk Stalking Centers undersøgelse blandt 369 unge i Esbjerg peger på, at digital stalking er den mest udbredte form for stalking i aldersgruppen 13-30 år. Samtidig har de adspurgte unge begrænset viden om stalking og opfatter ikke digital stalking som et alvorligt problem. Erfaring i Dansk Stalking Center viser dog, at digital stalking er lige så skadelig som andre former for stalking.

Læs mere

Stalking på jobbet

Stalking opstår ikke kun mellem tidligere partnere. Arbejdspladsen kan også være udgangspunkt for stalking. Læs artiklen om Anne, der som underviser på Københavns Universitet har oplevet tre stalking forløb.

Læs mere

Stærkt samarbejde med Politiet skaber resultater

Stop Stalking er et netop afsluttet to årigt samarbejdsprojekt mellem Dansk Stalking Center og Sydøstjyllands Politi. Formålet med samarbejdet har været at øge Politiets viden om stalking og dermed sikre kvaliteten af indsatsen imod stalking. Resultatet af samarbejdet er en tydelig optimering og effektivisering af Politikredsens behandling af stalkingsager.

Læs mere