Håndbog om stalking

Er du fagperson og møder du stalkingrelaterede sager i dit arbejde? 

 

“Når der er tale om stalking” er en fagbog og et opslagsværk for alle fagpersoner, der kommer i berøring med stalking. Målet er, at den kan skabe forståelse for de massive udfordringer og voldsomme konsekvenser, stalkingudsatte lever med, og kan give viden om, hvordan man hjælper de udsatte bedst muligt. 


Bogen er i 2023 udkommet i en opdateret og revideret udgave. 


“Når der er tale om stalking” kan bestilles via nedenstående link og koster 260 kr. inkl. forsendelse og moms.

 
“Når der er tale om stalking” er blevet til med økonomisk støtte fra Offerfonden.
når der er tale om stalking bog

Bestilling af materiale

Bestil gratis foldere, postkort og “visitkort”. Folderne omhandler Dansk Stalking Centers arbejde og tilbud om hjælp. Ved at trykke på folderne kan du se dem elektronisk og downloade dem.

Udsat for stalking? folder
Udsat for stalking? (folder)
I tvivl om du stalker? folder
I tvivl om du stalker? (folder)
Skytsengel postkort
Skytsengel (postkort)
Stalking radgivning visitkort
Stalking? (visitkort)