Håndbog om stalking

Er du fagperson og møder du stalkingrelaterede sager i dit arbejde? 

 

“Når der er tale om stalking” er en fagbog og et opslagsværk
for alle fagpersoner, der kommer i berøring med stalking. Målet er, at den
kan skabe forståelse for de massive udfordringer og voldsomme konsekvenser,
stalkingudsatte lever med, og kan give viden om, hvordan man
hjælper de udsatte bedst muligt. 

 

Bogen er i øjeblikket under revidering og udkommer i en opdateret version i starten af 2023. 

 
“Når der er tale om stalking” er blevet til med økonomisk støtte fra Offerfonden.
Handbog

Bestilling af materiale

Bestil gratis foldere, postkort og “visitkort”. Folderne omhandler Dansk Stalking Centers arbejde og tilbud om hjælp. Ved at trykke på folderne kan du se dem elektronisk og downloade dem.

Udsat for stalking? (folder)
I tvivl om du stalker? (folder)
Skytsengel (postkort)
Bliver du stalket (postkort)
Dansk Stalking Center (folder)
Stalking? (visitkort)
Er der tale om stalking
Er der tale om stalking (folder)