Certificeringskursus i risikovurdering

Certificering i SAM (Stalking Assessment Management)

 

Kunne du tænke dig at styrke din faglige viden om stalking og få brugbare værktøjer til vurdering og håndtering af sager med stalking?

 

Dansk Stalking Center udbyder specialiseringskursus, der indeholder grundlæggende viden om stalking samt certificering i brugen af risikovurderingsværtøjet SAM (Stalking Assessment Management).

 

Kurset henvender sig til fagpersoner, der møder personer berørt af stalking. Som deltager kan du fx være medarbejder i en kommune, politi, krisecentre, sundhedsvæsenet, familieretshuset eller lignende. 

Interesseret i muligheden for at blive certificeret i SAM?

 

Send en mail til: kontakt@danskstalkingcenter.dk 

 

Vi opretter løbende kurser ved tilstrækkelige deltagere. 

Grundlæggende viden om stalking 

Indføring i råd og vejledning

Træning og certificering i risikovurdering

skrive på en udklipsholder
Certificeringskursus

Specialiseringskursus

17. og 18 maj 2022,
kl. 9:00-16:00

Comwell Copenhagen Portside
Alexandriagade 1.
2150 Nordhavn

Pris

Pris 6.700 kr. ex. moms pr. deltager (prisen er inkl. kursuslokale, frokost og eftermiddagskaffe begge dage samt brugermanualer, certifikater og undervisningsmaterialer).

Du tilmelder dig, ved at klikke på de enkelte kurser i højre side.

Praktisk

Kurset afvikles over to dage med program fra kl. 9-16. Indholdet vil være en veksling mellem oplæg, dialog og casearbejde. 

Passer tidpunktet dårligt?

Er du interesseret i et certificeringskursus, men passer datoen eller lokationen dårligt? Dansk Stalking Center tilrettelægger løbende kurser i hele landet. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få at vide, når nye kurser bliver offentliggjort. 

Værktøjerne SASH & SAM

Begge værktøjer er udviklet med afsæt i fagprofessionelles viden på området kombineret med evidensbaserede risikofaktorer. Værktøjerne er udviklet af førende eksperter indenfor trussels- og risikovurderinger i Canada, Australien, Storbritannien og Sverige og bruges af både politi, hjælpeorganisationer og sikkerhedsvirksomheder i Danmark såvel som i udlandet.

SASH er et redskab, der kan hjælpe fagprofessionelle, med at prioritere indsatsen i stalking- eller chikanesager. SASH hjælper med at identificere tilfælde, der er mere tilbøjelige til at involvere fysisk vold eller vedholdende stalkingadfærd.

SASH er et screeningsredskab, der kan hjælpe med at træffe beslutninger vedrørende case-prioritering og skal ikke ses som en erstatning for en egentlig risikovurdering.

Dansk Stalking Center har som den eneste aktør i Danmark licens til at træne og distribuere SASH.

SAM er et risikovurderingsværktøj til brug for vurdering af risiko for fremtidig stalking – herunder eskalering, vold og drab. Værktøjet hjælper fagprofessionelle til at vurdere sager med stalking samt forebygge overgreb på stalkingudsatte.

Underviser

Jeanette

Jeanette Louring


Autoriseret psykolog og certificeret underviser i SARA:SV, SAM, SASH og PATRIARK. Gennemgående klinisk erfaring med terapeutisk behandling og rådgivning af stalkingudsatte samt behandling stalkingudøvere. Herudover også erfaring med behandling af indsatte i Kriminalforsorgen.

Certificering & andre kurser

Alle kursister skal efter kurset udarbejde en mindre skriftlig opgave, som tager udgangspunkt i en case. Aktiv deltagelse samt vurdering af den skriftlige opgave (bestået/ikke bestået) ligger til grund for certificeringen og modtagelse af et certificeringsbevis.

Gennem kurset vil der være fokus på, hvordan man som fagperson/organisation konkret kan anvende den præsenterede viden og implementere redskaberne i sit konkrete arbejde. Der vil som supplement til kurset være mulighed for tilkøb af individuel supervision i relation til implementering og brug af redskaberne.

Dansk Stalking Center  tilbyder individuelt tilpassede certificeringskurser for organisationer eller grupper af kursister. Kurserne kan afholdes i egne lokaler, hvis der er egnede faciliteter til rådighed (max 15 deltagere pr. hold). For mere information og dialog om individuelt tilrettelagte kurser kontaktes Dansk Stalking Center.

Certificering & implementering

Certificering

Alle kursister skal efter kurset udarbejde en mindre skriftlig opgave, som tager udgangspunkt i en case. Aktiv deltagelse samt vurdering af den skriftlige opgave (bestået/ikke bestået) ligger til grund for certificeringen og modtagelse af et certificeringsbevis.

Implementering og opfølgende supervision

Gennem kurset vil der være fokus på, hvordan man som fagperson/organisation konkret kan anvende den præsenterede viden og implementere redskaberne i sit konkrete arbejde. Der vil som supplement til kurset være mulighed for tilkøb af individuel supervision i relation til implementering og brug af redskaberne.

 Som kursist vil du opnå kvalifikationer i at: 

  • Identificere sager med stalking
  • Råde og vejlede relevant i sager, der involverer stalking 
  • Systematisk kortlægge risikofaktorer og psykosocial trivsel hos både udsat og udøver ved stalking
  • Opstille mulige og sandsynlige risikoscenarier  
  • Kvalificeret kunne vurdere sager og afdække mulige interventioner