Certificeringskurser i brugen af risikovurderingsværktøjerne SAM og SARA:SV

Dansk Stalking Center udbyder 2-dags certificeringskurser i brugen af risikovurderingsværtøjerne SAM (Stalking Assessment Management) og SARA:SV (Spousal Assault Risk Assessment), som anvendes til at vurdere risikoen for vold og drab i sager om henholdsvis stalking og vold i nære relationer.  

 

Risikovurderingsværktøjerne er udviklet af førende eksperter indenfor trussels- og risikovurderinger i Canada og Sverige og bruges i dag af både politiet og andre relevante hjælpeorganisationer og sikkerhedsvirksomheder i såvel Danmark som udlandet.

Målgruppen 

Risikovurderingsværktøjerne kan anvendes af fagpersoner i fx kommuner, politiet, sundhedsvæsenet og familieretshusene eller andre offentlige og private organisationer, der er i kontakt med enten de udsatte eller udøverne.

 

Med en certificering kan fagpersonen: 

  • Lave en grundig og systematisk kortlægning af hele hændelsesforløbet
  • Lave en grundig og systematisk kortlægning af både den udsattes og udøverens psykosociale trivsel 
  • Opstille mulige og sandsynlige risikoscenarier 
  • Planlægge selve risikohåndteringen 

Derudover får fagpersonen grundlæggende viden om: 

  • Kompleksiteten af sager om stalking og vold i nære relationer 
  • Forskellige tilgange til risikovurderingsværktøjer 
  • De hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger, der kan iværksættes 

Praktisk information

Certificeringskurset er tilrettelagt som et 2-dags kursus i brugen af SAM og SARA:SV, som anvendes i sager om stalking og vold i nære relationer. Kurset afsluttes med en mindre implementeringsworkshop, og der er mulighed for tilkøb af 5 x sagssupervision efter aftale.

 

Dansk Stalking Center planlægger løbende certificeringskurser på fastlagte datoer, som frit kan tilmeldes nedenfor. 

 

Dansk Stalking Center kan derudover tilbyde individuelt tilpassede certificeringskurser for de enkelte organisationer. Kurserne kan afholdes i egne lokaler, hvis der er egnede faciliteter til rådighed (max 15 deltagere pr. hold).

 

Kontakt Dansk Stalking Center for yderligere information om individuelt tilpassede kurser.

Næste certificeringskursus

Dato

5. oktober, kl. 9:00-16:00 

6. oktober, kl. 9:00-16:00

 

Kursussted

Comwell Copenhagen Portside

Alexandriagade 1.

2150 Nordhavn

 

Pris 

kr. 7500,- pr. deltager 

(prisen er inkl. kursuslokale, frokost og eftermiddagskaffe begge dage samt brugermanualer, certifikater og undervisningsmaterialer) 

 

Underviser

Pernille Christel Bak (cand.scient.soc) 

Specialkonsulent i DSCs Videnscenter  

Pernille Instruktør

Pernille er uddannet sociolog med speciale i kriminologi og har en fortid i Rigspolitiet, hvor hun har afholdt certificeringskurser for politiets efterforskere og sagsbehandlere i brugen af risikovurderingsværktøjerne SARA:SV, SAM og PATRIARK. Pernille har endvidere god erfaring med implementering af forskellige former for risikovurderingsværktøjer i både mindre og større organisationer. 

Passer tidpunktet dårligt?

Er du interesseret i et certificeringskursus, men passer datoen eller lokationen dårligt, tilrettelægger Dansk Stalking Center løbende kurser i hele landet.