Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab: Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet styrkes

Regeringen har i dag fremlagt et udspil til handleplan for bekæmpelse af partnervold og partnerdrab. Planen har samlet 22 initiativer, der blandt andet omhandler tidlig opsporing og behandling til udøvere.

 

I Dansk Stalking Center ser vi positivt på handleplanen og er glade for, at stalking medtænkes som et vigtigt område. I udspillet er der lagt op til, at Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet styrkes. Det betyder konkret, at tilførelsen af behandlingskapacitet som Dansk Stalking Center modtog i forbindelse med tiltaget: ”Bedre hjælp til ofre for stalking” videreføres fra 2023 til 2026.

 

Direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen, udtaler: ” Vi ved, at stalking er en typisk adfærd forud for partnerdrab. Skal vi forebygge dette er et vigtigt fokus derfor hjælp til dem, der udøver stalking. Vi er derfor utrolig glade for, at Dansk Stalking Centers mulighed for at tilbyde behandling til udøvere af stalking, er sikret frem til 2026.”

 

Det er regeringens mål, at de med handleplanen tydeliggør, at partnervold er et samfundsproblem, og et samfundsansvar at sige fra over det. Handleplanen har derfor også et særligt fokus på tidlig opsporing.

 

Direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen, udtaler: ”Vi ved, at tid er en afgørende faktor for at forebygge eskalering og alvorlige forløb med stalking. Derfor er vi glade for at se, at regerings udspil netop vil arbejde med tidlig opsporing. Og vi ser frem til at bidrage til det fortsatte arbejde, med at få viden ud til de yderste led hos for eksempel sundhedsvæsnet, kommuner og politi.”

 

Hele regeringens udspil kan læses her.

handlingsplan mod partnervold og partnerdrab