Ny rapport: Det ved vi om udøvere af stalking, 2021

Dansk Stalking Center har i samarbejde med Oxford Research udarbejdet rapporten ”Det ved vi om udøvere af stalking” (2021). På baggrund af Dansk Stalking Centers erfaring og dataindsamling, er det rapportens formål, at belyse og videreformidle den opsamlede viden om stalkingudøvere. Rapporten henvender sig derfor til alle, der ønsker at blive klogere på, hvem der udøver stalking og Dansk Stalking Centers behandling af denne gruppe.


Rapporten tager udelukkende afsæt i den gruppe at stalkingudøvere, som frivilligt har indgået i et behandlingsforløb hos Dansk Stalking Center. I forlængelse heraf opridses karakteristika for gruppen, motivation for behandling, samt perspektiver omhandlende behandling og effekt. Til sidst i rapporten opridses Dansk Stalking Centers anbefalinger i arbejdet med behandling af stalkingudøvere.


Rapporten kan læses ved at trykke på billedet.