Skytsengel app hjælper stalkingudsatte til øget tryghed og styrket samarbejde med politiet

Stalking medfører ofte stor grad af utryghed for de udsatte og i mange stalkingsager, er der brug for at involvere politiet. Politiet har behov for dokumentation for at kunne agere, men dokumentationen kan være både omfattende og kompliceret at indsamle for de udsatte. Derfor har Dansk Stalking Center, i tæt samarbejde med Politiet, udviklet appen Skytsengel, der gør dokumentation af stalking mere overskuelig og kan hjælpe de udsatte til en tryggere hverdag.

 

Styrker politiets hjælp til de udsatte

I Skytsengel appen kan dokumentation for stalking samles et sted. Alle kontaktforsøg og andre hændelser oprettes i en log. Ved hver angivet stalkinghændelse noteres relevant information, såsom tidspunkt, beskrivelse af hændelse mm. At have en samlet log over stalkingen er særligt vigtigt i de sager, hvor politiet skal inddrages. En struktureret, grundig logførelse forbedrer politiets mulighed for at hjælpe de udsatte bedst muligt. Appen er derfor både et godt redskab for de udsatte og kan være god hjælp for politiets arbejde. ”Stalking er en alvorlig forbrydelse, som rammer ofrene hårdt. Derfor er det vigtigt, at vi i politiet kan hjælpe dem bedst muligt. En samlet, struktureret dokumentation for stalkingen, som kan overleveres til politiet i en log, er en stor hjælp i politiets arbejde med stalking-sager. Derfor har vi fra Rigspolitiets side bidraget til at sikre, at Skytsengel appen bliver et brugbart redskab, som samler al dokumentation ét sted og gør det lettere for os at hjælpe dem, som bliver udsat for stalking”, siger Maria Bislev, som er chefkonsulent ved Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter.

 

Øget tryghed for stalkingudsatte

I Skytsengel appen kan man med et enkelt tryk aktivere alarmer, der beder et personligt netværk om hjælp. Netværket kan følge den udsattes færden på et kort, de kan blive bedt om at komme forbi eller de kan få en ”Rød alarm”, der signalerer akut brug for hjælp. Appens brugere beretter, at alarmmuligheden giver dem oplevelsen af en øget tryghed i en ellers ofte utryg situation, som det at være udsat for stalking kan være. En stalkingudsat bruger af appen fortæller: ”Jeg ved aldrig, hvad hans næste træk er, så det har været rart at have Skytsengel App og vide, at jeg bare kan trykke på alarmen. Så tør jeg nogenlunde lige at være alene hjemme.”

 

Skytsengel app - Tre forskellige funktioner; Følg mig. Kom forbi. Alarm.

Stalking rammer årligt op mod 100.000 danskere

Ifølge en befolkningsundersøgelse fra Justitsministeriet fra 2018, udsættes op mod 100.000 danskere hvert år for stalking. Samme undersøgelse fastslår at 43 % har måttet ændre deres hverdagsrutiner, og for mange medfører stalkingen uoverskuelige problemer, både socialt, psykologisk og økonomisk. 39% af de udsatte fortæller, at de føler sig utrygge og knap en fjerdedel har kontaktet politiet i sagen.

 

Om Skytsengel

Skytsengel app blev oprindeligt lanceret i 2015. I 2019 og 2020 er appen blevet videreudviklet, nye funktioner er kommet til og senest er log-deling fra appen blevet en mulighed. Appen er udviklet i samarbejde med politiet og med økonomisk støtte fra Offerfonden.

 

Læs mere om Skytsengel her.