Projekt Stop Stalking

Tirsdag d. 18.6.19 afholdte Dansk Stalking Center og Sydøstjyllands Politi en konference om de sidste to års samarbejdsprojekt: Stop Stalking. 40 ansatte i Politiet samt repræsentanter fra i Dansk Stalking Center deltog.  

Stop Stalking er et netop afsluttet to årigt samarbejdsprojekt mellem Dansk Stalking Center og Sydøstjyllands Politi. Formålet med samarbejdet har været at øge Politiets viden om stalking og dermed sikre kvaliteten af indsatsen imod stalking. Resultatet af samarbejdet er en tydelig optimering og effektivisering af Politikredsens behandling af stalkingsager. 

Konferencen tydeliggjorde i særlig grad projektets fokus på håndtering af udøvere af stalking. Konkret er der i projektet bl.a. arbejdet med at styrke politiets viden om personer, der stalker, samt hvordan kommunikationsform kan motivere for evt. at gå i behandling.  

Planen er at erfaringerne fra projektet i Sydøstjyllands Politi, skal bidrage til at styrke Politiets nationale arbejde på stalkingområdet. For at favne kompleksiteten i stalkingsager, vil Dansk Stalking Center også fremover inddrage politi og andre myndigheder i tværsektorielle samarbejder.   

Projekt stop stalking - evalueringsrapport 2016 til 2018

 

Politi uddannes til at spotte stalking 

Stalking rummer stor kompleksitet og indebærer et bredt felt af hændelser. For bedst muligt at kunne hjælpe både udsatte og udøvere, har Stop Stalking fokuseret på at uddanne Politiet i at spotte stalking. Når Politiet hurtigt kan genkende tilfælde af stalking, kan sagsgang ofte forenkles og dermed øges sandsynligheden for at stalkingen stopper.  

For at hjælpe stalkingudsatte bedst muligt, kan Politiet også give konkret rådgivning om hvilke tiltag, der skal iværksættes, for at dokumentere stalking. 

Et afledt resultat af Stop Stalking er, at mere viden og en fokuseret indsats imod stalking, har virket ressourcebesparende hos Sydøstjyllands Politi.  

Flere udøvere og udsatte kan få hjælp 

I dag modtager kun ca. 2 % af de 100.000 danskere, som hvert år udsættes for stalking, hjælp fra Dansk Stalking Center. Et afgørende mål for organisationen er at sikre, at flere udsatte og udøvere får målrettet rådgivning og behandling. I Stop Stalking projektet har Politiet henvist udsatte og udøvere direkte til Dansk Stalking Center via samtykkeerklæringer. Dette tiltag har vist sig at have god effekt for målgruppen samt øget Politiets bevidsthed om Dansk Stalking Center.  

Resultaterne fra Stop Stalking viser således, at et tæt samarbejde mellem Politiet og Dansk Stalking Center giver en unik mulighed for at hjælpe både udsatte og udøvere af stalking.

Da Politiet spiller en central rolle i mange stalkingsager, har det generelt høj prioritet for Dansk Stalking Center at styrke viden og indsats imod stalking hos politikredse i hele landet.  

Evalueringen af Stop Stalking findes i både en kort og en lang version. Du kan læse dem her