Stalking på arbejdspladsen

Mange udsatte oplever, at stalkingen i større eller mindre grad involverer deres arbejdsplads. Nogle oplever, at udøveren stalker via en arbejdsmail, ved at møde op på arbejdspladsen, eller ved direkte at kontakte chefer, kollegaer mm. Ofte kan et stalkingforløb også indeholde trusler om kontakt til arbejdspladsen. Eksempelvis trusler om deling af intimt billedmateriale eller beskyldninger om underslæb eller lignende. For andre er personen, der stalker en kollega eller anden arbejdsrelation, hvilket kan gøre arbejdspladsen til et centralt sted for stalkingen.

Vær opmærksom på, at man som stalkingudsat kan opleve koncentrationsbesvær, manglende overskud mm. Derfor er det vigtigt, at man så vidt muligt orienterer og inddrager arbejdspladsen.

Fagperson giver råd

Som arbejdsgiver er det vigtigt at:

  • Skabe et miljø, hvor den udsatte føler sig tryg og tages seriøs
  • Etablere støttende funktioner og hjælp til afskærmning for kontaktforsøg
  • Tilbyde fleksible arbejdstider og evt. deltidssygemelding
  • Hjælpe den udsatte med evt. at informere kollegaer mm.
  • Udarbejde en konkret handleplan, der beskriver forholdsregler, retningslinjer og konkret håndtering af kontaktforsøg mm. i forbindelse med stalkingen.

Oplever I som arbejdsplads, at en medarbejder bliver stalket eller ønsker i at skrive stalking ind i jeres arbejdsmiljøplan kan I altid kontakte Dansk Stalking Center for sparring og rådgivning.

Arbejdsgiverens ansvar for godt arbejdsmiljø

For mange stalkingudsatte kan det at fastholde et arbejde, være alt afgørende i forhold til deres generelle trivsel og økonomiske ståsted. Derfor er det vigtigt, at man som arbejdsgiver tager ansvar for, at den ansatte kan udføre sit arbejde på sikker vis. Der er ikke kun tale om fysisk sikkerhed, men også psykiske sikkerhed.

Dansk lov siger, at man som arbejdsgiver, har ansvar for at skabe et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det følger af reglerne om arbejdsmiljø i arbejdsmiljøloven. Reglerne er uddybet i bekendtgørelsen om arbejdets udførsel.

 

Forebyggelse af stalking

Arbejdspladser, som har borger-, kunde- eller klientkontakt skal have strategier til at imødegå vold, trusler, chikane, herunder stalking for de ansatte, således arbejdet kan udføres på sikker vis. Der skal udvikles faste tiltag for at undgå sådanne hændelser og samtidig procedure for, hvis disse opstår.

I en arbejdspladsvurdering eller i en personalepolitik skal det beskrives, hvordan konflikter mellem kolleger kan forebygges; og løses hvis de opstår. Der skal være fokus på at imødegå mobning og chikane, herunder også stalking.