Dansk Stalking Centers undersøgelse blandt 369 unge i Esbjerg peger på, at digital stalking er den mest udbredte form for stalking i aldersgruppen 13-30 år. Samtidig har de adspurgte unge begrænset viden om stalking og opfatter ikke digital stalking som et alvorligt problem. Erfaring i Dansk Stalking Center viser dog, at digital stalking er lige så skadelig som andre former for stalking. På baggrund af undersøgelsen ser Dansk Stalking Center derfor et stort behov for undervisning og forebyggelse af digital stalking blandt unge.

 

Unges opfattelse af stalking

Dansk Stalking Centers undersøgelse blandt unge peger på, at de 13-30-årige har svært ved at definere hvad stalking er. Næsten halvdelen af de adspurgte unge har været udsat for upassende og grænseoverskridende kontaktforsøg, men kun en tredjedel heraf definerer selv hændelserne som stalking. Desuden opfatter flertallet af unge ikke stalking på sociale medier som lige så alvorligt som andre former for stalking. En deltager i undersøgelsen beskriver digital stalking således: ”at lede efter andre – specielt på sociale medier og finde personlige oplysninger om dem”. Generelt ses en tendens til, at unge har svært ved at skelne mellem harmløs online søgning og stalking. Dansk Stalking Center finder det problematisk, at unge ikke ved mere om stalking, for det kan gøre det svært for dem at beskytte sig selv og søge hjælp.

Manglende viden om hvad stalking er kan også understøtte at stalking foregår og fortsætter. Unge kan uden at vide det komme til at fastholde adfærd, som i mange tilfælde karakteriseres som stalking. På den måde kan dagligdags brug af sociale medier føre til, at unge ubevidst stalker og krænker andre. Den ubegrænsede adgang til oplysninger og kontakt via sociale medier skaber en ny ramme for stalking, som især unge mennesker skal lære at begå sig i for at forebygge at stalking accelerer.

to små børn på deres mobiltelefoner