Dansk Stalking Center og HELP Forsikring forlænger samarbejdet

Samarbejdet betyder, at HELP forsat vil stille juridisk rådgivning til rådighed for forurettede i stalkingsager

 

Dansk Stalking Center og HELP Forsikring indgik for over et år siden et samarbejde, hvor HELP stillede juridisk hjælp og rådgivning til rådighed for udsatte i stalkingsager. Nu har begge parter valgt at forlænge aftalen.

 

Samarbejdet mellem Dansk Stalking Center og HELP Forsikring har til formål at hjælpe de udsatte i stalkingsager og sætte fokus på de problematikker, der opstår i forbindelse med digital stalking. Dansk Stalking Center har en lang række fagligheder samt ekspertise inden for særligt komplekse stalkingsager. Der er dog nogle tilfælde, hvor en brugers problemstilling ikke rummes i strafferetten eller som en del af centerets tilbud. Det er her, at HELP Forsikrings jurister og deres juridiske kompetencer spiller ind som en del af samarbejdet. Det er dermed altid Dansk Stalking Center, som har den første kontakt med den udsatte, og herfra kan henvise den udsatte til HELP, såfremt det kan fremme sagen.

 

Stalking er et stort samfundsmæssigt problem, der rammer op mod 100.000 danskere om året. Ofte er der tale om forløb, der har konsekvenser for den udsattes livsførelse, helbred og økonomi. Derfor er der brug for at løfte på tværs af fagligheder og sektorer og det er netop det, som samarbejdet kan.  

 

Country Director, Tom Rattleff, fra HELP Forsikring siger om forlængelsen af samarbejdet:

 

”Hos HELP Forsikring er vi super glade og stolte over forlængelsen af vores ”pro bono” samarbejde. Det er uden tvivl meget stressfuldt at være berørt af stalking og hvis en person i tillæg til stalking også er ramt af digitale krænkelser, bliver presset på den ramte person og dennes nærmeste blot endnu større. Derfor spiller HELP Forsikring en central rolle i samarbejdet med Dansk Stalking Center, som er yderst vigtig for de berørte og deres nærmeste i forhold til stress og trivsel. Det synes vi er en god sag at kæmpe for og derfor har vi valgt at stille ressourcer til rådighed i samarbejdet med Dansk Stalking Center.”

 

Direktør, Rikke Nue Møller, fra Dansk Stalking Center siger ligeledes:

 

”Vi er rigtig glade for, at vi kan forlænge aftalen med HELP, så vi også fremadrettet har mulighed for at henvise vores brugere, når deres problemstillinger ikke kan rummes i strafferetten eller Dansk Stalking Centers tilbud i øvrigt. I stalkingsager er der ofte mange ting på spil og vi glæder os over, at HELP vil være med til at løfte opgaven med at hjælpe de udsatte, der ofte er stærkt påvirkede af deres forløb både menneskeligt og økonomisk.”