Repræsentanter fra kommuner, Kriminalforsorgen, Familieretshuset, Politiet og krisecentre var 19. juni samlet i DGI Huset i Vejle for at blive klogere på stalking og på hvordan vidensdeling og samarbejde på tværs kan være med til at opspore stalkingsager

 

 

”Der sker noget helt særligt, når man sætter forskellige fagligheder i spil på tværs af faggrupper. Det at give tid til vidensdeling og drøftelse og få sat ansigt på hinanden er enormt værdifuldt for det gode samarbejde – og det blev endnu engang tydeligt på seminaret”, fortæller projektleder for Tryg i Sydøstjylland, Signe Gaden.

 

Omkring 80 deltagere var gennem dagens program, der bød på workshops, oplæg, præsentation af en webportal og en demonstration af at være stalkingudsat oplevet gennem VR-briller. Derudover bød dagen på tid til drøftelser om, hvordan de forskellige instanser bliver endnu bedre til at opspore og hjælpe borgere, der er udsat for stalking.

 

Seminaret var del af projektet Tryg i Sydøstjylland, som er et partnerskab mellem Dansk Stalking Center og Sydøstjyllands Politi og dækker de syv kommuner i politikredsen: Billund, Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Skanderborg og Vejle.

 

 

Alvorligheden blev tydelig

Rigtig mange stalkingudsatte og -udøvere har på et eller andet tidspunkt kontakt med myndigheder og fagpersoner. Det er derfor vigtigt, at disse har viden om stalking, så de kan være med til at opspore sagerne og henvise udsatte og udøvere til den rigtige hjælp.

 

Og hvis deltagerne var i tvivl om alvorligheden ved stalking, blev det tydeligt under oplægget fra journalist og forfatter Line Vaaben, der sammen med Asser Hedegård Thomsen har skrevet bogen En forudsigelig forbrydelse, der kortlægger kvindedrab i Danmark.

 

Line Vaaben gennemgik i sit oplæg seks kvindedrab. I tre af disse havde der været forudgående stalking. Stalkingen kunne dermed have været den røde lampe, der kunne have forhindret drabene, hvis man havde reageret på den. Noget, der underbygges af forskningen, hvor et engelsk forskningsstudie af kvindedrab viste, at der i 94% af drabene havde været stalkingadfærd forud for drabet og at der i størstedelen af sagerne var sket en eskalering af stalkingen op til drabet.

 

Særligt for partnerdrab er, at der ofte er en række faktorer og adfærdsmønstre på spil op til, der kan være med til at forudsige risikoen, og en af disse er stalking. Opmærksomhed på adfærdsmønstre – blandt andet stalking – kan altså være med til at forhindre partnerdrab. Og her kan fagpersoner, der i deres arbejde møder udsatte og udøvere, spille en afgørende rolle ved at kunne genkende signaler og advarselstegn og handle på dem.    

 

 

Implementeringsmodeller fra erfaringer

Derfor var det også glædeligt, at Ineva, der er ekstern evaluator på projektet, i deres oplæg kunne fortælle, at alle syv kommuner i projektet har udviklet planer eller arbejdsgange for, hvordan de håndterer stalkingsager. Et kæmpe skulderklap til de involverede kommuner. 

 

Kommunernes erfaringer og handleplaner havde Ineva omsat til tre implementeringsmodeller, der kan give inspiration til nye kommuner, der vil arbejde strategisk med håndtering af stalkingsager. Samtidig præsenterede de en række cases, der repræsenterede forskellige stalkingforløb og demonstrerede, hvordan der ofte er mange involverede i en stalkingsag. Eksempelvis en sag med et ægtepar i 50’erne, der bliver stalket af et psykisk sygt familiemedlem, hvor en kontaktperson i kommunen, en beskæftigelseskonsulent, politiet og periodevis psykiatrien har været involveret – foruden de mange pårørende.

 

 

Reserver dagen

Seminaret var sidste opkvalificeringsarrangement i projekt Tryg i Sydøstjylland. Vi ser nu frem til at præsentere projektets mange erfaringer og konkrete værktøjer på en konference den 20. november i Vejle. Har du interesse i hvordan man samarbejder tværsektorielt med opsporing eller er du i dit arbejde i berøring med stalkingsager, så reserver allerede nu dagen.