(2014-2016)

Projekt En Tryg Hverdag var et samarbejde mellem Dansk Stalking Center og Sydøstjyllands Politi. Formålet med projektet var at kvalificere og styrke den fælles forebyggende stalkingindsats gennem udvikling af nye samarbejds- og interventionsmodeller,
som blandt andet har skullet bidrage til at nedbringe sagsbehandlingstiden ved politiet, så stalkingens omkostninger og konsekvenser for de involverede parter minimeres. Hertil har projektet indebåret udviklingen af Skytsengel appen. Projektet blev afviklet med støtte fra Offerfonden.