(2020-2022)

”Er det stalking?” var et oplysningsprojekt med det overordnede formål at udbrede viden om stalking. Målet var derfor, at civilbefolkningen generelt, og fagpersoner i særdeleshed, i højere grad skulle genkende stalkingens karakter og konsekvenser og kende til de vigtigste råd og hjælpemuligheder.

 

 

Projektet formidlede denne vigtige viden via aktiverende kampagner målrettet civilbefolkningen og gennem opkvalificering af fagpersoner via konference, seminarer og formidling af viden på hjemmeside.

 

 

“Er det stalking?” var økonomisk støttet af midler fra Offerfonden.

 

Afspil video