(2020-2022)

”Er det STALKING?” er et oplysningsprojekt, med det overordnede formål at udbrede viden om stalking. Målet er derfor at civilbefolkningen generelt, og fagpersoner i særdeleshed, i højere grad

genkender stalkingens karakter og konsekvenser og kender vigtigste råd og hjælpemuligheder. Projektet formidler denne vigtige viden via aktiverende kampagner målrettet civilbefolkningen, og gennem opkvalificering af fagpersoner via konference, seminarer og formidling af viden på hjemmeside.