(2022-2024)

Online adfærd og anvendelse af teknologiske muligheder bruges i høj grad til at stalke, chikanere og krænke. Dansk Stalking Center vil med projektet ‘Intervention mod digital stalking’ oprette en specialiseret rådgivning, hvor udsatte for stalking kan få hjælp til at håndtere deres situation. 

 

Udsatte, der oplever digital stalking og andre relaterede digitale krænkelser, skal via kompetent og kvalificeret rådgivning føle sig mødt og modtage hjælp, der understøtter, at de i højere grad kan handle relevant i forhold til deres situation.

 

En konkret projektaktivitet vil herudover være at opsamle viden og afprøve en interventionsindsats, der skal sikre den rette hjælp og forebygge digital stalking. I projektet vil der desuden blive sat fokus på digital stalking via kampagner, sådan at den generelle viden om digital stalking i befolkningen øges.

 

Intervention mod digital stalking er støttet af Offerfonden.

Telefon med SoMe