(2015-2017 + 2017-2020)

Projekts hovedformål var at etablere Dansk Stalking Center og derved iværksætte de interventionsmæssige tilbud om hjælp, rådgivning og behandling som centret rummer. Konkret har projekt afviklet aktiviteter for centrets brugere i form af individuel støtte og rådgivning, samt terapeutisk behandling. I forlængelse heraf er den interventionsmæssige indsats i Dansk Stalking Center blevet udviklet, ligesom der er afhold undervisning og oplæg for fagpersoner. Samtidig har projektet givet midler til at etablere en vidensenhed, der kontinuerligt indsamler og bearbejder data og bidrager til ny viden på stalkingområdet. Projektet er afviklet med støtte fra OAK Foundation