Julen er en særlig tid, hvor forventningens glæde og mange traditioner fylder. Det gør de også i familier, hvor der er stalking, men her kan højtiden også være forbundet med frygt, bekymringer og sorg

I næsten alle familier, hvor der er stalking, ligger der ved enhver glædelig anledning altid en skyggeside bagved. Og julen kan være ekstra svær, fordi det er en tid med store forventninger og ekstraudgifter og en tid, hvor man giver gaver, sender hilsener og ses med familie. Ting, der kan være forbundet med frygt og dårlige oplevelser, hvis eksempelvis far stalker mor.

 

Som alle andre børn glæder børn fra familier med stalking sig også til jul. De ser julekalender, skriver ønskesedler, pynter op og glæder sig til juleferie. Men hos rigtig mange børn ser vi desværre også, at bekymringerne og frygten stiger op til jul. De er bange for, at den forælder, der stalker, møder op. De har måske endda erfaringer fra tidligere år, hvor det er sket. Og i nogle familier stiger trusselsniveauet op til højtider og man er derfor nødt til at have en handleplan for, hvad man gør, hvis den stalkende part møder op.

 

Julen er samtidig også en tid, der er forbundet med ambivalente følelser. Mange børn føler skyld over at være til besvær, når de for eksempel er til arrangementer, eller skyld over for den stalkende forælder og bedsteforældrene, der måske skal sidde alene. Og for nogle er der også tale om et savn. Samtidig med, at de føler frygt og går og er bange for, hvad der kan ske.

 

Mørket kryber ind

Som stalkingudsat forælder er julen en tid, der kræver noget ekstra af en og kan være forbundet med stor frygt og mange bekymringer. Der er ofte en masse, man føler, man skal leve op til, og rigtig mange føler skyld over ikke at kunne give sine børn det samme, som de andre børn får. Måske står man udenfor arbejdsmarkedet på grund af stalkingen og pengene er derfor små. Man er måske i ekstra alarmberedskab, fordi man frygter, at julen vil trigge noget i den udøvende. Måske er man endda nødt til at tage væk for at beskytte sig selv og sine børn. Og som stalkingudsat er man generelt ekstra presset og oplever ofte at have meget lidt overskud.  

 

Både børn og voksne, der er udsat for stalking, oplever at de reagerer på den ene eller anden måde. Det kan for eksempel være ved at sove dårligt, få tynd mave, have svært ved at koncentrere sig, ikke turde gå ud eller have kortere lunte. Og det bliver ofte forstærket op til jul.

 

Samtidig er julen en mørk tid, sådan helt bogstaveligt, hvor dagene er meget korte. Det manglende lys gør det sværere at orientere sig og det gør, at man som stalkingudsat er mere i alarmberedskab, fordi truslen kan gemme sig alle steder i mørket.

 

Men hvad kan man så gøre for at komme godt igennem julen? Vi har samlet en række råd til, hvordan man som stalkingudsat forælder kan navigere i en følsom højtid.

Barn kigger på træ

Gode råd til stalkingudsatte forældre i julen

Tal med barnet på en alderssvarende måde omkring de bekymringer, det går med. Spørg ind til, hvad barnet glæder sig til, men spørg også ind til, hvad det har af bekymringer og tanker. Vær meget konkret og spørg for eksempel: ”Er du bange for, at far dukker op som sidste år?”.

Vær opmærksom på, at barnet også kan føle en stor skyld eller et savn og kan have brug for at tale om det. Lad evt. en anden voksen snakke med barnet om disse følelser, hvis det er for hårdt for dig selv at tale om eller barnet kan have svært ved at dele disse følelser med dig.

Sæt også ord på dine egne følelser. Børn kan mærke, når mor eller far er presset, og hvis der ikke bliver sat ord på frygt og bekymringer, lever de sit eget liv i barnets hoved.

Som stalkingudsat oplever man ofte, at overskuddet er meget lille. Tilpas derfor julens aktiviteter til det overskud, du nu har. Er overskuddet lavt, kan det være, at det, I kan lave sammen, er at se julekalender eller lytte til en julepodcast sammen. Er overskuddet lidt større, kan det være, at I kan bage småkager, pynte op eller klippe julepynt.

Det er vigtigere, at du er nærværende og børnene føler sig trygge, end at I laver en masse aktiviteter. Så lav hellere noget, der ikke kræver så meget af dig, hvis overskuddet er i bund.

Det kan være svært at samle sig til at snakke med sit barn om bekymringer og frygt eller have overskud til aktiviteter. Brug derfor netværket omkring barnet. Det kan være, at du har en ven, som kan snakke med barnet eller tage barnet med på julemarked. Det kan også være, at barnets lærer eller pædagog har godt af at kende til situationen derhjemme, så de ikke kommer til at sætte barnet i en ubehagelig situation – eksempelvis ved at udstille barnet som anderledes.   

Prøv at skabe jeres egne juleritualer ud fra de betingelser, der nu engang er. Det kan være små ting som at se julekalender eller høre julehistorier sammen, at spise risengrød, lave julepynt eller få en nisse på besøg. På den måde skaber I nogle rare minder og traditioner, som børnene kan holde fast i som jeres. 

Julen er en ekstra dyr tid. Man vil som forælder gerne give sine børn det samme som alle andre og kan hurtigt føle skyld, hvis man ikke kan det. Det kan være ekstra hårdt i en familie med stalking, fordi man i forvejen føler skyld over den stalking, som børnene bliver ofre for.

Mange udsatte oplever at stå udenfor arbejdsmarkedet på grund af stalkingen og har derfor en meget stram økonomi. Derfor kan det være en god idé at søge om julehjælp.   

I stalkingsager, hvor trusselsniveauet er højt, er sikkerheden det vigtigste. Her er det nødvendigt med handleplaner for, hvad man gør, hvis den stalkingudøvende dukker op. Tal med barnet om disse handleplaner. Hvad skal barnet gøre, hvis far pludselig står og banker på døren? Skal de gemme sig? Løbe ud ad bagdøren og over til en nabo?

Tal også gerne med barnet om, hvorfor gardinerne er nede eller hvorfor I måske er nødt til at tage væk.  

Julen er en ekstra følsom tid med stor symbolsk betydning. Det er den også for udøverne af stalking og derfor kan de være ekstra opsøgende her. Det kan øge trusselsniveauet og dermed skabe en øget frygt hos den udsatte.

Det kan derfor være en god idé at tage væk i julen, for eksempel besøge venner eller familie eller tage på krisecenter. Det kan give ro og tryghed ikke hele tiden at skulle fokusere på, om udøver dukker op, og det kan være rart som forælder at kunne give lidt slip og lade andre voksne tage over.

Som stalkingudsat forælder kan man hurtigt føle sig meget alene og isoleret og nogle gange har man brug for et godt råd eller at berolige sig selv for at kunne berolige sit barn. Søg gerne rådgivning, hvis du har brug for at vende et problem eller en bekymring.

Dansk Stalking Centers telefonrådgivning har åbent de fleste dage mellem jul og nytår. Du kan se åbningstider og telefonnummer her