I en ny rapport undersøger Dansk Stalking Center karakteren af digital stalking og tegner et billede af, hvem der typisk oplever den, hvem der udøver den samt hvilke konsekvenser og udfordringer, der særligt er forbundet med den.

 

En ven tagger dig til koncerten. Du poster en selfie med din frokost inde på den nye hippe café. Vi efterlader dem alle i større eller mindre grad; de digitale fodspor. For nogen har det ingen nævneværdige konsekvenser, men for udsatte for stalking kan det betyde, at deres stalker pludselig dukker op de steder, hvor de er.

 

I Dansk Stalking Center oplever vi, at digital stalking er en del af de fleste stalkingsager. Der er typisk tale om stalking via opkald, emails, chatrum, blogs, internetsider, sociale medier, overvågningsenheder, GPS, kameraer, lytteenheder, spyware, computerprogrammer og applikationer.

 

Ved at benytte digitale teknologier er udøvere af stalking ikke afhængige af at være tæt på den udsatte og de har samtidig mulighed for at bombardere den udsatte med beskeder eller at stalke anonymt. Det gør stalkingen grænseløs – men det gør den også enormt vanskelig at håndtere, fordi det kan virke som en uoverskuelig opgave at dokumentere og stoppe den.

 

En del af næsten alle stalkingforløb

I en ny rapport har vi undersøgt omfanget af digital stalking blandt 496 stalkingudsatte og 33 udøvere, der har modtaget behandling i Dansk Stalking Center i perioden oktober 2020 til oktober 2022 og i den forbindelse har udfyldt et spørgeskema.

 

Ud af de næsten 500 stalkingudsatte har hele 95 procent oplevet at være udsat for en eller anden form for stalking, der foregår gennem digitale teknologier og/eller internettet. Og det er særligt udbredt, når der er tale om stalking af en tidligere partner eller anden intim relation.

Langt de fleste, der har oplevet digital stalking, er blevet kontaktet via opkald, SMS, sociale medier eller mails og for en stor dels vedkommende har de også oplevet, at stalkingudøveren har tiltvunget sig adgang til deres computer eller konti, for eksempel ved at have afluret deres kode til Facebook, Instagram, Snapchat eller Messenger eller ved at synkronisere med deres Apple-ID.

 

For halvdelen af de stalkingudsatte havde stalkingen stået på i mere end ét år og for 16 procent var det mere end fem år. I næsten alle sager var der tale om flere typer af stalking og dermed et overlap, hvilket understøtter, at omfanget i sager om digital stalking ofte kan være uoverskuelig for den udsatte.

 

Store konsekvenser

Når vi taler om digital stalking, er den usynlige del ofte en væsentlig del. Og den kan påvirke den udsatte i mindst lige så høj grad – og også højere – end den synlige. Det ser vi i Dansk Stalking Center blandt andet, når en udsat føler sig overvåget, men ikke ved, hvor udøveren får sin viden fra. Det skaber en enorm usikkerhed og mistro og betyder, at den udsatte konstant er på vagt.

 

Generelt har digital stalking voldsomme konsekvenser for den udsatte og kan vise sig ved eksempelvis søvnforstyrrelser, problemer med at huske, forstyrret tidsopfattelse, irritabilitet, koncentrationsbesvær, lavt selvværd, misbrug og isolation. Mange af de udsatte, vi møder i Dansk Stalking Center, lever desuden op til kriterier for angst, depression, PTSD og psykosomatiske sygdomme.  

 

Internationale undersøgelser viser, at konsekvenserne af stalking, der udelukkende foregår digitalt, er sammenlignelige med andre traumatiske oplevelser som fysisk vold, seksuelle overgreb og overfald. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi tager den digitale stalking meget alvorlig.