Ny strategi for 2024-2027

I de næste tre år vil vi have særligt fokus på at øge kendskabet til stalking, at skabe viden om børn og unge i relation til stalking samt at blive endnu bedre til at sætte ind over for digital stalking. Det er overskrifterne i den strategi, som bestyrelse og medarbejdere sammen har udarbejdet  

 

På det seneste bestyrelsesmøde blev strategien for, i hvilken retning Dansk Stalking Center skal gå de næste tre år, vedtaget. Bag den ligger et større arbejde, hvor medarbejderne og bestyrelsen i organisationen har arbejdet med at kortlægge vores DNA, indsatser og vores målgruppes behov.

 

Resultatet af det arbejde er vores strategi for de næste tre år. I den bygger vi videre på godt 10 års solid erfaring med at skabe bedre vilkår for stalkingudsatte og deres pårørende, men vi sætter også det lange lys på i forhold til, hvor vi som organisation skal hen og hvilke områder, vi vil sætte ekstra fokus på.

 

Fundamentet er lagt

Den nye strategi tager over, hvor den gamle slap. Her var hovedfokus at sikre driften og at få kriminaliseret stalking. De ting har vi opnået ved at komme på finansloven og med vedtagelsen af stalkingparagraffen, der trådte i kraft 1. januar 2022. Disse resultater bygger vi nu videre på ved at skabe endnu mere kendskab og synlighed omkring stalking og ved særligt at have fokus på børn/unge og det digitale.

 

Vi ved fra en undersøgelse fra Justitsministeriet fra 2018, at op mod 100.000 danskere hvert år er udsat for stalking. Det har store konsekvenser fysisk, psykisk socialt og økonomisk for den enkelte, der er udsat for stalkingen – men også samfundsmæssigt i form af f.eks. sygedage og udgifter til behandling.

 

Rigtig mange kender ikke til stalking og mulighederne for at få hjælp. Derfor har vi i den nye strategi fokus på at øge kendskabet til stalking generelt i befolkningen og på at udbrede viden om det arbejde, vi laver i Dansk Stalking Center. Vi skal sætte vores viden i spil over for omverdenen og vi skal klæde fagpersoner på til at spotte stalking, så de bedre kan rådgive og henvise udsatte, pårørende og udøvere til hjælp. Derigennem kan vi forhåbentlig hjælpe mange flere til et liv uden stalking.

 

Forebyggelse, viden og relevante tilbud

Men vi skal også fastholde vores mission om at forebygge stalking. Vi skal fortsat tilbyde behandling af stalkingadfærd, men med den nye strategi ønsker vi også at blive klogere på, hvordan stalkingadfærd kan opstå i barndoms- og ungdomsårene med henblik på at kunne lave en forebyggende indsats allerede her.

 

Stalking blandt børn og unge er et underbelyst emne, men udenlandske undersøgelser antyder, at der er en øget forekomst af stalking i denne befolkningsgruppe. Vi skal opbygge viden om, hvordan stalkingadfærd udspiller sig i denne gruppe – og så skal vi løfte den viden ind i de relevante fora, så vi kan opspore langt tidligere og skabe relevante indsatser.

 

Fra vores rådgivning kan vi se, at den digitale stalking fylder mere og mere. Den grænseløshed og det omfang, som det digitale giver mulighed for, fordrer et særligt fokus. Det imødekommer vi med den nye strategi, hvor vi vil omsætte vores erfaringer på området til ny viden og være med til at skabe opmærksomhed om problemet i samfundsdebatten. Derudover skal vi fortsætte og udvikle vores tilbud om hjælp til dem, der er udsat for digital stalking.

 

Sammen er vi stærke

For at nå i mål med den nye strategi er det dog nødvendigt at sikre en solid og levedygtig konstruktion. Strategiens succes skal bygges med de mursten af viden, som organisationens medarbejdere og frivillige udgør, og hente styrke og gennemslagskraft gennem stærke samarbejder og bidragsgivere. Derfor har strategien også fokus på, hvordan vi sikrer, at organisationen fortsat er interessant for både medarbejdere og samarbejdspartnere. Det skal blandt andet ske gennem transparens, tydelig kommunikation og høj faglighed.