Ny undersøgelse: Stalking har voldsomme konsekvenser

Dansk Stalking Center har i samarbejde med Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet undersøgt konsekvenserne af stalking. Og resultaterne viser, at stalkingudsatte i høj grad udviser symptomer på PTSD, depression og angst

 

En nyligt offentliggjort videnskabelig undersøgelse konkluderer, at stalking har alvorlig indflydelse på de udsattes mentale og fysiske sundhed. Her har man undersøgt stalkingudsatte, der har søgt hjælp i Dansk Stalking Center, og resultatet tegner et dystert billede. De udsatte viser nemlig symptomer på PTSD, depression og angst, der svarer til det, man ser hos flygtninge og torturofre.

 

Undersøgelsen har haft som fokus at identificere specifikke psykologiske konsekvenser og deres sammenhæng med forskellige stalkingadfærdstyper. Undersøgelsen bygger på 591 udsatte, der søgte hjælp fra Dansk Stalking Center i perioden 2015-2020, og den afslører høje traumesymptomniveauer blandt de udsatte.

 

I undersøgelsen indikerer næsten 80% af de udsatte symptomer, der antyder tilstedeværelsen af en diagnostiserbar lidelse som PTSD, depression eller angst. Et bemærkelsesværdigt fund er desuden, at de udsatte, der havde været udsat for forfølgelse som et led i stalkingen, oplever de højeste symptomniveauer. Resultaterne viser, at forfølgelsesadfærd i sig selv har den største effekt på symptomer som PTSD, angst og somatisering.

 

Dette antyder, at den vedvarende frygt og vagtsomhed, som stalkingen medfører, kan have en betydelig negativ indvirkning på de udsattes psykologiske og sociale funktionsevne. Dette understreger behovet for at forstå, hvordan specifik stalkingadfærd kan påvirke de udsattes mentale sundhed, så vi kan udvikle bedre og mere målrettede interventioner og behandlingsindsatser.

 

Interessant nok viser resultaterne også, at udsatte, der bliver stalket af en ekspartner eller anden tidligere intim relation, oplever højere niveauer af posttraumatiske symptomer og generel lavere psykisk sundhed sammenlignet med udsatte, hvor udøveren af stalking er en bekendt eller fremmed. Overraskende påvirker hverken alder eller stalkingens varighed ofrenes psykiske symptomer betydeligt. Dette antyder, at faktorer som køn, alder og beskæftigelse har begrænset indflydelse i forhold til selve stalkingens karakter på ofrenes mentale sundhed.

 

Yderligere viser resultaterne, at synlige skader og fysisk vold ikke er signifikant forbundet med symptomer på psykopatologi. Dette rejser vigtige spørgsmål om, hvordan samfundet reagerer på synlige skader i forhold til de mere subtile, men dybtgående, psykologiske konsekvenser af stalking. I en tid, hvor mental sundhed er i fokus, understreger denne forskning altså, at stalking ikke blot er en ubehagelig oplevelse, men en form for traume med alvorlige og skadelige virkninger. Derfor er yderligere forskning afgørende for at udvikle forebyggende tiltag og behandlinger, der kan hjælpe ofrene med at komme videre.