(2022-2025)

Med midler fra Offerfonden har Dansk Stalking Center i samarbejde med Syddansk Universitet iværksat et ph.d.-projekt, der skal undersøge de belastende og negative konsekvenser – herunder psykisk lidelse, nedsat arbejdskapacitet og fysiske helbredsproblemer – som stalkingudsatte oplever.

 

Projektet vil foretage en bred og dybdegående kortlægning af karakteren og omfanget af psykologiske følgevirkninger og af støttebehovene blandt de stalkingudsatte, der opsøger behandling ved Dansk Stalking Center. Herudover vil vi undersøge, hvilke faktorer omkring stalkingforløbet eller den udsatte, der kan øge risikoen for at opleve negative følgevirkninger.

 

Resultaterne fra dette projekt skal bruges til at informere og effektivisere den behandling og støtte, som er til rådighed for danske stalkingudsatte, og herved hjælpe med at minimere stalkingens konsekvenser for de udsatte.

 

Projektet er et samarbejde med Syddansk Universitet og er økonomisk støttet af Offerfonden. 

Mand dækker sine øjne