(2018-2021)

Projektet har til formål at videreudvikle og fremtidssikre den tryghedsskabende app Skytsengel.

 

I projektet skal der udvikles og implementeres nye automatiske log-funktioner til brug for enkel indsamling af dokumentation og beviser til politiet. App´en blev udviklet og implementeret i forbindelse med projekt ’En Tryg Hverdag’.

 

Projektet afvikles med støtte fra Offerfonden