(2018-2021)

Projektet havde til formål at videreudvikle og fremtidssikre den tryghedsskabende app Skytsengel.

I projektet blev der udviklet og implementeret nye automatiske log-funktioner til brug for enkel indsamling af dokumentation og beviser til politiet. App’en blev udviklet og implementeret i forbindelse med projekt ’En Tryg Hverdag’.

Projektet blev afviklet med støtte fra Offerfonden.