Bestyrelsen har udpeget Rikke Nue Møller til at stå i spidsen for Dansk Stalking Center. Rikke har siden august været ansat som Leder af centrets Interventionsafdeling og er dags dato tiltrådt stillingen som direktør

 

Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Rikke Nue Møller som ny direktør for Dansk Stalking Center. Rikke har en ledelsesbaggrund fra Rigshospitalet og det er blandt andet hendes evner indenfor ledelse og til at skabe resultater, der har været afgørende for bestyrelsens beslutning.   

 

Om valget af Rikke Nue Møller siger bestyrelsesformand, Rya Lene Terney:

”Med ansættelsen af Rikke Nue Møller som ny direktør for Dansk Stalking Center får vi en erfaren direktør, der vil være i stand til at udvikle og implementere en ny, ambitiøs og effektiv strategi, som kan udvide og styrke samarbejde og partnerskaber samt styrke vores indflydelse, udveksle bedste praksis og sikre hjælp både til udsatte og udøvere af stalking.”

 

Rikke Nue Møller har siden august været ansat som Leder af Interventionsafdelingen og har derfor solidt kendskab til centrets kerneopgaver og arbejdsgange. I sin nye rolle bliver hun ansvarlig for at fastholde centrets position som Nordens førende kompetencecenter indenfor stalking og at udvikle den strategi, der kan løfte centret til det næste niveau.

 

Om de mange nye udfordringer og jobbet som direktør siger Rikke Nue Møller:

”Jeg er meget stolt over, at man har peget på mig til at føre organisationen videre, og ydmyg overfor de mange opgaver, der ligger forude. Jeg er rundet af sundhedsvæsenets forebyggelsesfilosofi og optaget af, hvorvidt vi kan forhindre stalking gennem forebyggende tiltag. Vi skal fortsætte med det vigtige arbejde, vi allerede gør med at hjælpe de mange, der er udsat for stalking. Men vi skal også se på de konsekvenser som den voldsform, stalking er, gør ved de udsatte og deres nærmeste, herunder især børnene, og på hvordan vi kan undgå, at de bliver til livsvarige skader.”

 

For at lykkes i jobbet som direktør ser Rikke Nue Møller samarbejde som en hjørnesten:

”Ingen er i stand til at klare de her opgaver helt alene og jeg er taknemmelig for, at jeg har nogle meget kompetente medarbejdere til at løfte dem sammen med mig. Derudover skal vi også række ud til andre aktører på området og til interessenter og mulige samarbejdspartnere, der vil være med til at gøre en forskel for de mange, der på den ene eller anden måde er berørt af stalking.”  

Rikke

Vi skal fortsætte med det vigtige arbejde, vi allerede gør med at hjælpe de mange, der er udsat for stalking. Men vi skal også se på de konsekvenser som den voldsform, stalking er, gør ved de udsatte og deres nærmeste, herunder især børnene, og på hvordan vi kan undgå, at de bliver til livsvarige skader