(2016-2018)

Stop Stalking er et udviklingsprojekt, hvor en central målsætning er at udvikle og afprøve nye individuelle og målrettede interventionsmetoder, der kan være med til at kvalificere og styrke den individuelle forebyggende stalkingindsats for udsatte samt udvikle og styrke muligheden for behandling af udøvere. Stop Stalking er dertil en videreførsel af projekt samarbejdet med Sydøstjyllands politi (En tryg hverdag), hvor fokus særligt har været at videreudvikle politiets arbejde med stalking og samarbejde via særligt Samtykkeerklæringer.
Projektet blev afviklet med støtte fra Justitsministeriets særlige Kriminalitetsforebyggende pulje.

Slutevaluring - Stop stalking (PIXI)

Læs en forkortet udgave af slut evalueringen af projekt Stop stalking

Slutevaluring - Stop stalking

Læs evalueringen af projekt Stop stalking