(2015-2017)

Projektet var et oplysnings- og forebyggelsesprojekt, der skal sikre tidlig intervention i stalkingforløb. Gennem konference, landsdækkende kampagnetur, håndbog samt online- og outdoorkampagne var projektets mål, at øge vidensniveauet om stalking blandt fagfolk og civilbefolkning.

Projektet er afviklet med støtte fra offerfonden