(2017-2019)

Projekts overordnede formål var at udvikle, koordinere og gennemføre aktiviteter, der kan sikre stalkingudsatte en bedre hjælp og støtte i det kommunale regi. Herunder at kvalificere det professionelle fagnetværk i kommunen gennem kompetenceudvikling, udvikling af specifikke handleplaner, screeningredskaber og udvikling af nye tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsmodeller. Den primære målgruppe for projektet har været fagpersoner i centrale forvaltninger i Esbjerg Kommune samt i Esbjerg Lokalpoliti, mens projektets sekundære målgruppe har været de unge i Esbjergs folkeskolers udskoling samt på ungdomsuddannelserne i kommunen. Projektet var primært finansieret af Ligestillingensafdelingen under Udenrigsministeriet. Esbjerg kommune har ligeledes bidraget med finansiering.

I nedenstående film kan du se en kort præsentation af projektet.

Evaluering - Tryg i Esbjerg

Læs slut-evalueringen af Projekt Tryg i Esbjerg her