(2022-2024)

 

Pilotprojektet Tryg i Sydøstjylland er et samarbejde med Sydøstjyllands Politi og har til formål at udvikle og implementere en tværsektoriel samarbejdsmodel, der kan skabe nye forebyggende og tryghedsskabende tiltag i nærområderne. Derudover skal projektet bygge bro til kommunernes sundhedsområde og til Kriminalforsorgen, som ofte har berøringen med de stalkingudsatte og deres pårørende og med stalkingudøverne. 

 

I projektet deltager de syv kommuner i Sydøstjyllands politikreds: Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Kolding og Fredericia. 

 

Projektet har særligt fokus på stalkingudøvere og digital stalking og vil ved hjælp af opkvalificering af ressourcer hos politi og kommuner sikre en bedre håndtering af stalking i kommunerne. Dette skal ske gennem udvikling af konkrete handleplaner med fokus på at stoppe udøveren, vidensopbygning, uddannelse samt tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsmodeller. Målet er også, at projektets resultater og erfaringer skal kunne bruges som videns- og inspirationskilde for andre politikredse og kommuner i arbejdet med stalking. 

 

Tryg i Sydøstjylland er økonomisk støttet af Justitsministeriet.

family