(2018-2019)

Projektet har fokus på at skabe viden om unge og stalking og afvikle en tidlig oplysningsindsats, der skal forebygge stalking senere i livet. Gennem vidensopbyggende og holdningsdannende indsatser er unge blevet klædt på til at genkende stalking som en alvorlig problematik, at håndtere de udfordringer, der er forbundet med stalkingforløb og i bedste fald helt at undgå stalking. Projektet er forankret i Esbjerg som et supplement til samarbejdsprojektet Tryg i Esbjerg.

Projektet er afviklet med støtte fra Helsefonden

 

Læs artiklen:

Unge er særligt udsatte i forhold til digital stalking