Stalkingparagraf og udspil vedtaget

14.12.2021 

 

En historisk beslutning, der kan ændre livet for tusindvis af stalkingudsatte 

Regeringens lovforslag om en særskilt stalkingparagraf er i dag vedtaget af et enigt folketing. Det er en stor dag for Dansk Stalking Center og ikke mindst de mange mennesker, der hvert år udsættes for stalking i Danmark. Flere års kamp for at sikre stalkingudsattes rettigheder og kriminalisering af stalking har ikke været forgæves, og den nye lovgivning er et kæmpe skridt. I Dansk Stalking Center er vi derfor ovenud lykkelige for beslutningen, og vi kan næsten ikke vente til at det nye år begynder. 

 

Et nyt år, en ny stalkingparagraf 

Vedtagelsen betyder, at der fra d. 1. januar 2022 udover en ny lovgivning, vil blive iværksat forskellige tiltag, der bl.a. skal sikre bedre hjælp til stalkingudsatte samt større fokus på at stoppe stalking ved behandling til udøvere af stalking.    

 

Direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen, udtaler: ”En ny paragraf, der selvstændigt kriminaliserer stalking er et kæmpe skridt i kampen for at stoppe stalking. Vi er enormt glade og forventningsfulde. Vi ser også, at den næste vigtige opgave nu står for døren – nemlig at sikre håndhævelse af loven og at der følger den nødvendige viden og ressourcer med, så dem der skal håndhæve loven også har mulighed for at gøre det.”  

 

Hvad vil den nye lovgivning betyde? 

Med indførslen af den selvstændige paragraf i straffeloven, vil stalking blive sidestillet med psykisk og fysisk vold. Kriminaliseringen sikrer derfor, at stalkingudsatte får flere rettigheder i det strafferetslige system, og sender en fuldkommen klar besked om at stalking ikke tolereres.  

 

Fremover vil det strafferetslige værn derfor i højere grad afspejle stalkingsagernes alvor, samt de store konsekvenser, stalkingen medfører for både de udsatte og deres pårørende.  

 

Samtidigt anerkendes nødvendigheden af behandling af udøvere som en del af løsningen, da der følgeligt er besluttet at øge behandlingskapaciteten i Dansk Stalking Center. Fremover vil langt flere stalkingudøvere kunne få psykologhjælp, så vi kan få stoppet stalkingen ved roden af problemet.  

 

Fremtidigt samarbejde og målrettet kompetenceudvikling 

Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem kommunen, politiet og andre relevante aktører har stor betydning for at kunne stoppe stalking effektivt. Dansk Stalking Center har igennem årene etableret et godt samarbejde med flere politikredse, og vores oplevelse er, at der allerede i dag er sket et betydeligt løft i håndteringen af sagerne. Det er dog fortsat nødvendigt at sikre en endnu større udbredelse af viden i både politiet og anklagemyndigheden.   

 

Direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen, udtaler:  ”Vi er i Dansk Stalking Center enormt stolte og taknemmelige over, at der i høj grad er blevet lyttet til vores erfaringer og anbefalinger. Ud over lovgivningen er det også vigtigt at understrege vigtigheden af de øvrige 14 initiativer. Initiativer som vi er overbeviste om også vil styrke indsatsen på stalkingområdet. Det er en stor pakke og en kæmpe sejr. 

 

Læs hele udspillet på Justitsministeriets hjemmeside her.  

 

For uddybende information eller ved spørgsmål, henvises til danskstalkingcenter.dk eller pressetelefonen på 26 20 12 75 eller  presse@danskstalkingcenter.dk